Predaj opcie Put – scenáre

Počet čítaní: 1554
Vytlač do PDF


(A) Ak sme predali put a trh sa obchoduje výrazne vyššie, potom dosahujeme maximálny zisk. Za predanú opciu sme zinkasovali prémiu. Náš zisk dosahuje maximálnu úroveň vo výške opčnej prémie.

(B) Ak sme predali put a trh sa obchoduje mierne vyššie, potom dosahujeme maximálny zisk. Za predanú opciu sme zinkasovali prémiu. Náš zisk dosahuje maximálnu úroveň vo výške opčnej prémie.

 
(C) Ak sme predali put a trh sa obchoduje na , potom dosahujeme maximálny zisk. Za predanú opciu sme zinkasovali prémiu. Náš zisk dosahuje maximálnu úroveň vo výške opčnej prémie.

(D) Ak sme predali put a trh sa pohne o málo nižšie, tak potom minimalizujeme svoje zisky. Čím skončí trh nižšie pod realizačnou cenou (strike price - bod A), tým je náš zisk menší. Ak skončí tesne nad nulovým bodom, potom je zisk úplne minimálny, pohybujúci sa blízko 0.

 


(E) Ak sme predali put a trh sa pohne výrazne nižšie, tak potom maximalizujeme svoju stratu. Vidíme, že ako náhle trh prekonal nulový bod (modrá zisková čiara pretína x-ovú os) opcia sa správa rovnako ako otvorená forexová pozícia, pokiaľ ju podržíme až do doby exspirácie. Naša strata je preto neobmedzená. Dátum vytvorenia: 28.02.10 11:45

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.