Dodatočné poznámky k obchodovaniu opcií

Počet čítaní: 1811
Vytlač do PDF


Blížime sa ku koncu úvodného kurzu k opciám, po ktorom by mal každý obchodník získať základné znalosti o rozdelení opcií, ich použití ale aj riziku súvisiacom s opciami. Na záver si ešte spomenieme niekoľko dôležitých charakteristík a praktických poznatkov, ktoré sa obchodovania opcií na SaxoTraderi týkajú.

Typy opcií

Opcie, o ktorých sme sa celý čas zmieňovali sa nazývajú európske opcie. Tie sú najčastejšie obchodované opcie. Okrem nich poznáme aj americké alebo bermudské opcie. Európske opcie exspirujú vždy iba v dátume exspirácie, tak ako sme uvádzali v našich príkladoch. Na rozdiel od nich americké opcie môžu exspirovať kedykoľvek, keď o to držiteľ opcie požiada. Sú preto automaticky drahšie. Vidíme však, že európske opcie môžeme kedykoľvek predávať a preto požiadavka na ich predčasnú exspiráciu je vlastne zbytočná.

Opcie v peniazoch

Každá otvorená opcia je buď in-the-money (v peniazoch) alebo out-of-money (mimo peňazí). opcia je v peniazoch vtedy, pokiaľ  by pri okamžitej exspirácií opcie bola zisková, čiže pokiaľ by exspirovala v súčasnej chvíli, tak by dosiahla zisk (napríklad, ak by sme vlastnili call so strike 1,6000 a pár by sa obchodoval na úrovni 1,6110).

Dátum exspirácie

Na SaxoTraderi je možné pri otvorení opčnej pozície stanoviť dátum exspirácie v rozmedzí jedného týždňa až 6 mesiacov. Všetky iné dĺžky opcií sú neštandardné a nemusia byť dealerom okótované.

Exspirácia opcií

Opcie exspirujú vždy v deň exspirácie nastavenom pri otvorení opcie a to presne o 16:00. To znamená, že ak sme otvorili opčnú pozíciu a čakáme do dátumu exspirácie, potom je pre nás kľúčová práve šestnásta hodina (pohyby na trhu okolo tohto času ukazujú na uzatváranie opcií).  Ak o 16:00 je naša opcia in-the money, potom sa opcia automaticky zmení na otvorený spot. Ak sme napríklad nakúpili EURUSD call na 1,60 a opcia exspiruje pri kurze 1,6110, potom sa nám na SaxoTraderi miesto opcie otvorí spotová pozícia Nákup EURUSD na úrovni 1,6000. Pokiaľ je o 16:00 opcia out-of-money, potom z obchodného účtu zmizne ako bezcenná.

Uzatváranie krátkych opcií

Pokiaľ máme otvorenú opčnú pozíciu a chceme ju na SaxoTraderi uzavrieť, nemôžeme tak spraviť automaticky, pokiaľ je doba jej exspirácie kratšia ako 1 týždeň. V tomto prípade musíme požiadať dílera o manuálne okótovanie ceny. Nezabúdajme však, že krátke opcie majú vyššiu volatilitu a sú teda relatívne drahé.

Cut-off time

Písali sme o tom, že opcie na SaxoTraderi exspirujú o 16:00. Tento čas sa na krátke obdobia pri zmene času mení, pretože oficiálne je doba exspirácie nastavená na newyorský čas (10:00 EST). Niektorí opční obchodníci používajú tiež tokijský alebo londýnsky cut, ktorý sa na SaxoTraderi však využiť nedá.  Dátum vytvorenia: 28.02.10 15:02

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.