Nákup opcie Call – scenáre

Počet čítaní: 1729
Vytlač do PDF(A) Ak sme nakúpili call a trh sa pohne výrazne vyššie našim smerom, tak potom maximalizujeme svoje ziskové možnosti. Vidíme, že ako náhle trh prekonal nulový bod (modrá zisková čiara pretína x-ovú os) opcia sa správa rovnako ako otvorená forexová pozícia, pokiaľ ju podržíme až do doby exspirácie. Zisk je preto neobmedzený

(B) Ak sme nakúpili call a trh sa pohne o málo vyššie našim smerom, tak potom minimalizujeme svoje stratu. Čím skončí trh vyššie nad realizačnou cenou (strike price - bod A), tým je naša strata menšia. Ak skončí tesne pod nulovým bodom, potom je strata úplne minimálna, pohybujúca sa blízko 0.

 

(C) Ak sme nakúpili call a trh sa ostane obchodovať na nezmenenej úrovni, potom dosahujeme maximálnu stratu. Za nakúpenú opciu sme zaplatili prémiu, ktorá nám nenávratne prepadá. Naša strata dosahuje maximálnu úroveň vo výške opčnej prémie.

(D) Ak sme nakúpili call a trh sa obchoduje mierne nižšie, potom dosahujeme maximálnu stratu. Za nakúpenú opciu sme zaplatili prémiu, ktorá nám nenávratne prepadá. Naša strata dosahuje maximálnu úroveň vo výške opčnej prémie. Strata ostáva rovnaká nezávisle od toho kde skončí kurz.


 
(E) Ak sme nakúpili call a trh sa obchoduje oveľa nižšie, potom dosahujeme maximálnu stratu. Za nakúpenú opciu sme zaplatili prémiu, ktorá nám nenávratne prepadá. Naša strata dosahuje maximálnu úroveň vo výške opčnej prémie. Strata ostáva rovnaká nezávisle od toho kde skončí kurz.Dátum vytvorenia: 28.02.10 12:30

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.