Vanilkové opcie

Počet čítaní: 3116
Vytlač do PDF


Opcie, o ktorých sme si doteraz rozprávali, sa nazývajú vanilkové (vanilla) opcie. Sú to najjednoduchšie typy opcií CALL a PUT. Neskôr si ukážeme, že existujú aj zložitejšie exotické opcie alebo opčné stratégie tvorené vanilkovými opciami.

V ďalšej kapitole sa dostaneme ku konkrétnym príkladom opčného obchodovania. Medzitým si však zosumarizujeme na akých trhoch obchodovať aké vanilkové opcie.

 

Ak predpokladáme, že trh bude rásť, tak na ňom môžeme participovať nákupom Call opcie. To väčšinou spravíme v prípade, že očakávame prudké posilnenie. Ak očakávame miernejší rast, tak výhodnou stratégiou môže byť predaj Put opcie, čím okamžite získame opčnú prémiu, avšak vystavujeme sa riziku neobmedzenej straty ak trh bude klesať.

Dôležité je uvedomiť si, že pri opčných pozíciách nám síce hrozí nelimitovaná strata, avšak opciu môžeme rovnako ako spot kedykoľvek uzavrieť alebo ináč hedgovať.

Ak predpokladáme, že trh bude výrazne klesať, tak najlepšou stratégiou je nákup opcie Put. Zaplatíme síce opčnú prémiu, avšak naša maximálna strata bude limitovaná práve na túto zaplatenú prémiu. Rovnako môžeme predať opciu Call, kde síce maximálnu možnú stratu nemáme obmedzenú, avšak okamžite po predaji opcie získame opčnú prémiu.

V prípade, že trh sa bude pohybovať do strany, alebo nebude mať jasnejší trend, potom môžeme siahnuť k najjednoduchšej zloženej opčnej stratégií – simultánnemu predaju opcie Call a opcie Put. Táto stratégia má názov krátky straddle, k čomu sa dostaneme v neskorších kapitolách. Jej výhodou je, že predávajúci straddlu okamžite zinkasuje opčnú prémiu za predaný Call ako aj predaný Put a tieto mu ostanú, pokiaľ sa trh výraznejšie nepohne hore alebo dolu.

Podobne, pokiaľ predpokladáme, že momentálna volatilita trhu je veľmi nízka a očakávame vystrelenie do jedného alebo druhého smeru, tak nakúpime straddle, t.j. nakúpime put opciu a zároveň aj call opciu. Pri straddle nevieme, do ktorej sa strany sa trh vydá a preto vlastne nakupujeme iba volatilitu. Nákup opcií put ako aj call je však relatívne drahá stratégia.Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:32

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.