Opčná prémia

Počet čítaní: 2052
Vytlač do PDF


V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali rôznym scenárom, ako by vyzeral náš zisk alebo strata, pokiaľ by sme nechali opciu exspirovať, t.j.  držali by sme ju až do exspiračného dátumu. Nie všetci obchodníci však nechávajú opciu exspirovať a opcie obchodujú aj počas doby ich exspirácie.

Vráťme sa k uvedenému príkladu. EURUSD Call s realizačnou cenou 1,6000 a dátumom exspirácie 15.10.2008 sme nakúpili 10.7.2008 za 187 bodov. Pozrime sa ako by opcia vyzerala o niekoľko dní neskôr, 14.10.2008:

 

Vidíme, že momentálne sa naša opcia obchoduje na úrovni 232/239. Keby sme opciu teraz predali, zaknihujeme zisk 232-187 = 45 bodov. Znamená to, že na opcií sme zarobili aj keď opcií ostáva do jej exspirácie ešte množstvo dní. Na opciách sa tak dá zarábať alebo prerábať počas celej životnosti opcie.

Hovorili sme, že našu opciu môžeme kedykoľvek počas jej životnosti uzavrieť protiobchodom. Znamená to, že pokiaľ zmeníme názor na našu obchodnú stratégiu, tak stačí, keď spravíme protiobchod (teda nakúpenú opciu predáme a opačne) a svoju pozíciu uzavrieme. V tomto prípade by to znamenalo, že z našej pozície si vyberieme zisk 45 bodov aj napriek tomu, že sme opciu držali iba pár dní.

V ďalšom článku si ukážeme všetky faktory vplývajúce na cenu opcie.Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:48

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.