Ako špekulovať na rast - opcie

Počet čítaní: 1696
Vytlač do PDFAko sme hovorili v prvom článku, nákup CALL opcie využívame v prípade, že predpokladáme, že aktívum bude rásť. V tomto prípade za aktívum považujeme EURUSD, ale môže sa jednať o akýkoľvek finančný inštrument, princíp ostáva rovnaký.

Všetci poznáme nákup na spotovej, čiže aktuálnej cene. Práve iba ten bežne používame na realizáciu našej býčej stratégie. Spot má však svoje nevýhody a často krát môže byť pre nás lepšou stratégiou nákup CALL opcie. V ďalšom článku si ukážeme grafické vyjadrenie CALL opcie, ale aby sme ho lepšie pochopili ukážme si ako vyzerá výnosová krivka obyčajného nákupu na trhovej cene. 

Povedzme, že sme nakúpili EURUSD na úrovni 1,4500. Trh sa pohybuje našim smerom a po niekoľkých dňoch sa obchoduje na úrovni 1,4600. V takomto prípade sa celý jeho pohyb premietne do nášho zisku. Nasledujúci graf ukazuje ako sa vyvíja náš zisk alebo strata v závislosti od pohybu ceny EURUSD.

 

Vertikálna os (y) zobrazuje zisk alebo stratu a horizontálna os (x) úroveň kurzu. Modrá línia je výnosová krivka nášho dlhého obchodu. Vidíme, že v bode 1,4500 pretína výnosový krivka os x, čo znamená, že na tejto cene sme nakúpili a náš zisk je nulový. Ako náhle kurz rastie, tak rastie aj náš zisk. Ak by kurz dosiahol úroveň 1,4600, tak by sme zarobili 100 bodov. Naopak, keď kurz klesá, tak rastie naša strata. Ak by kurz klesol na úroveň 1,4400, tak by sme 100 bodov stratili.

Z grafu vidíme, že pri realizácií obchodu na spotovej cene sú naša strata ako aj náš zisk neobmedzené. Výhodou nákupu spotu je, že každý bod rastu aktíva sa prenáša do nášho zisku a zisk je neobmedzený. Naopak nevýhodou spotového obchodu je fakt, že v prípade, že kurz ide proti nám je strata z obchodu nelimitovaná a limitujeme ju až uzavretím pozície.Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:09

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.