Prvý obchod s binárnymi opciami na SaxoTraderi

Počet čítaní: 1782
Vytlač do PDF


Binárne opcie možno na SaxoTraderi obchodovať z modulu:Forex options Board (Opčná tabula)

opčná tabula

 

Príklad:  Súčasná trhová cena EURUSD (dňa 26.7.2011) je na 1.4493. Predpokladajme pre nasledujúcih 24 hodín rast EURUSD nad 1.4600. V takom prípade si z opčnej tabule vyberieme opciu s vhodným exspiračným dátumom 27.7.2011 a realizačnou cenou 1.4600.

 

príklad obchoodvania s binárnymi opciami na SaxoTrader-i

 

 

Pre realizáciu našej stratégie si môžeme vybrať z nasledujúcich možností:

  1. One Touch nákup s realizačnou cenou na 1.4600 a exspiráciou 27.7.2011
  2. No Touch predaj s realizačnou cenou na 1.4600 a exspiráciou 27.72011

 

One Touch nákup

Cena na nákup OT: 37,96 % z objemu
Objem: 1x100 EUR = 100 EUR
Prémia/max. strata: 37,96% z 100 EUR = 37,96 EUR
Potenciálny zisk: 100 EUR – 37,96 EUR = 62,04 EUR

Ak spotová cena* EURUSD dosiahne do 27.7.2011 – 10:00 EST cenu 1.4600, realizujeme z tejto opcie celkový zisk 100 EUR – 37,96 EUR v podobe zaplatenej prémie = 62,04 EUR. Ak naopak spotová cena* EURUSD do 27.7.2011 – 17:00 EST realizačnú cenu 1.4600 nedosiahne, našou stratou bude vyplatená prémia.

 

No Touch predaj

Cena na predaj NT: 62,04% z objemu = Inkasovaná prémia
Objem: 1x100 EUR = 100 EUR
Prémia: 100 EUR x 0,6204 (62,04%) = 62,04 EUR = potenciálny zisk
Potenciálna strata: 62,04 – 100 EUR = -37,96 EUR

Ak spotová cena* EURUSD dosiahne realizačnú cenu na 1.4600 do 27.7.2011 (expiračného času 10:00 EST) našim ziskom je v takom prípade prijatá prémia. Ak by naopak spotová cena* EURUSD do 3.8.2011 – 17:00 EST realizačnej ceny 1.4600 nedosiahla, naša strata bude predstavovať  62,04 EUR (získaná prémia) – 100 EUR = -37,96 EUR.

 

Príklad 2: Ak naopak očakávame, že sa EURUSD bude počas nasledujúcich dvoch mesiacov pohybovať v pásme od 1,4200 do 1.4700, pričom nepredpokladáme, že spotová cena EURUSD počas uvedeného intervalu dosiahne uvádzané minimum 1.4200 a vrchol 1.4700, môžeme uvedenú stratégiu zobchodovať prostredníctvom binárnych opcií nasledovne:


Nákupom No Touch opcie s realizačnou cenou na 1.4200 (alebo predaj One Touch opcie s realizačnou cenou na 1.4200) a nákupom druhej No Touch opcie s realizačnou cenou na 1.4700 (alebo predaj One Touch opcie s realizačnou cenou na 1.4700).

 

* - rozhodujúca je stredová cena.Dátum vytvorenia: 26.07.11 22:50

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.