Rozdelenie derivátov

Počet čítaní: 2414
Vytlač do PDF


Základným kameňom súčasného finančného systému sú peňažné a kapitálové trhy.  Na nich sa obchodujú akcie či dlhopisy, ktoré nazývame reálne aktíva, pretože ich hodnota je odvodená priamo od hodnoty firmy, či ich hodnotu garantuje napríklad štát.

Z tohto základného kameňa finančného trhu sa postupne vybudovala obrovská pyramída derivátov alebo finančných inštrumentov naviazaných na tieto inštrumenty. Výhodou derivátov je to, že na ich nákup nemusíme mať k dispozícií celý objem peňažných prostriedkov v nominálnej hodnote inštrumentu, čiže môžeme obchodovať na maržu. Medzi základné deriváty radíme:

CFD

Contracts For Difference alebo rozdielové kontrakty sú jedny z najjednoduchších derivátov. Už z názvu je zrejmé, že sa jedná o inštrumenty, ktorých cieľom je kopírovať cenu podkladových aktív. Podkladovým aktívom môže byť v zásade čokoľvek – devízový kurz, akcia, akciový index alebo burzová cena komodity. Ak obchodujeme CFD na akciu a samotná akcia sa pohne o 1 dolár, potom aj cena CFD sa pohne o jeden dolár. Hlavnou výhodou CFD oproti obchodovaniu podkladového aktíva je to, že na ich obchodovanie nemusíme mať k dispozícií celý objem kapitálu. Nevýhodou sú však vyššie poplatky.

Futures

Futures alebo futurity sú základné deriváty pri obchodovaní najdôležitejších finančných inštrumentov. Futures je typ derivátu, pomocou ktorého väčší investori špekulujú na pohyb ceny komodít, akciových indexov alebo iných finančných inštrumentov. Výhodou futures na rozdiel od CFD je to, že sa obchodujú na burze a sú tak transparentnejšie.

Opcie

Opcie sú jedny z najzaujímavejších možností vstupovania do špekulatívnych pozícií, kde kupujúci opcie platí prémiu, pomocou ktorej získava možnosť podieľať sa na raste alebo poklese ceny aktíva. Na druhej strane predávajúci opcie získava prémiu alebo peňažnú odmenu za to, že kupujúcemu opcie garantuje právo na zisk v prípade, že cena podkladového inštrumentu sa bude vyvíjať v smere predpokladu kupujúceho.

Ostatné deriváty

Medzi ostatné deriváty zaraďujeme napríklad swapy. Ich obchodovanie je však určené pre profesionálov. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s úrokovými alebo kreditnými swapmi (CDS).

 

--image0--Dátum vytvorenia: 02.12.12 16:37

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.