Faktory ovplyvňujúce cenu opcie

Počet čítaní: 1708
Vytlač do PDF


Z predchádzajúceho príkladu sme videli, že cena opcie sa mení. Otázkou je, čo môže spôsobiť zmenu ceny opcie. Sú to 4 faktory: zmena ceny aktíva, zmena času, zmena volatility a zmena úrokových sadzieb.

Spotová cena


Najdôležitejším parametrom, ktorý mení cenu opcie je spotová cena.  Pri nákupe opcie bola cena EURUSD 1,5770. Momentálne je cena presne o 100 bodov vyššia a euro sa obchoduje na úrovni 1,5870. Vidíme tak, že kurz EURUSD išiel našim smerom o 100 bodov, avšak opcia si pripísala na hodnote „iba“ 45 bodov. To, ako sa mení cena opcie od ceny spotu zobrazuje grécka premenná „delta“.

Čas

Spotový kurz je iba jedným z parametrov ceny opcie.  Opčnú prémiu ovplyvňujú aj ďalšie veličiny. Jednou z nich je čas. Aj keby sa spotová cena vôbec nemenila, opčná prémia sa bude meniť s tým, ako sa čas blíži k dátumu exspirácie. Ak by sa napríklad EURUSD obchodoval od doby nákupu opcie na úrovni 1,5770 a vôbec by sa nepohol celé 3 mesiace, opčná prémia by postupne klesala z hodnoty 187 bodov až na 0. Pokles opčnej hodnoty s časom súvisí s tým, že pravdepodobnosť, že opcia „skočí“ našim smerom o niekoľko 100 bodov hore sa každým dňom znižuje.

Volatilita

Teoreticky sa môže cena opcie meniť v ten istý deň aj bez toho aby sa pohla spotová cena. Možným dôvodom by mohla byť zmena volatility. Volatilita odzrkadľuje pravdepodobnosť, že trh sa výrazne pohne jedným alebo druhým smerom, štatisticky meria štandardnú odchýlku.  Ak zrazu vyjde správa o neočakávanej dôležitej tlačovej konferencií prezidenta USA, potom trh bude v napätí, s čím sa automaticky zvýši volatilita a následne cena opcie.

Úrokové sadzby


Posledným dôležitým parametrom ceny opcie sú úrokové sadzby. Úrokové sadzby tiež prichádzajú do výpočtu opcie a preto môžu ovplyvniť okamžitú hodnotu opcie. Ich vplyv je však oveľa nižší ako vplyv spotového kurzu a volatility.

Uvedené faktory sledujeme pomocou takzvaných gréckych premenných. Viac si o jednotlivých faktoroch ako aj ich sledovaní a hodnotení povieme v jednej z ďalších kapitol.Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:51

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.