Menové obchody – porovnanie

Počet čítaní: 1712
Vytlač do PDF


Na koniec si poďme ešte porovnať jednotlivé transakcie na menovom trhu podľa uvedených kritérií.

Spotové obchody s dodávkou a bez dodávky


Porovnanie spotových obchodov

Veľká väčšina brokerov ponúka iba obchodovanie bez dodávky. Takýto spôsob obchodovania neponúka reálnu výmenu mien, no ponúka možnosť niekoľkonásobného pákového efektu. Takéto pozície sa musia raz uzavrieť. Pri nich otvorená pozícia počas noci spadá pod vplyv úrokových sadzieb (rollover alebo rolovanie pozícií vzhľadom ku swapovým bodom).

 Spotové a termínové obchody
 
Porovnanie spotových a termínových obchodov

Termínové obchody väčšinou poskytujú komerčné banky, no existuje niekoľko brokerov, s ktorými môžeme bežne vykonávať také termínové obchody ako sú opcie alebo forwardy (napr. Saxo Bank). Avšak termínové obchody, ktoré ponúkajú brokeri, sú opäť založené na princípe CFD, to znamená, že nie je možnosť reálnej dodávky peňažných prostriedkov v inej mene. Tieto termínové obchody sa vyrovnávajú bez dodávky.

Bežné vyrovnávanie spotových obchodov je o 2 pracovné dni, avšak niektorí brokeri umožňujú vyrovnať obchody už okamžite, čo zjednodušuje prehľad pozícií klienta. Termínové obchody sa vyrovnávajú v presne stanovený deň v budúcnosti. Avšak akákoľvek otvorená pozícia sa dá kedykoľvek uzavrieť a takto uzavrieme aj termínový obchod nezávisle od stanovenej doby jeho vyrovnania.

Dôležité je ale si uvedomiť, že každá neuzavretá spotová pozícia bez dodávky (CFD) sa nevyrovnáva, až pokým nebude uzavretá protiobchodom a každý deň sa tak roluje (posúva) do nového dátumu splatnosti. Preto aj keď otvoríme spotovú pozíciu, pokiaľ táto pozícia nebude uzavretá, tak sa mení na termínovú s tým, že sa jej vyrovnanie každý deň posúva o 1 deň dopredu.

 

--image2--Dátum vytvorenia: 06.09.10 12:53

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.