Príklad - Predaj opcie

Počet čítaní: 2602
Vytlač do PDF


Ako sme si už ukázali v predchádzajúcich príkladoch, SaxoTrader umožňuje obchodovanie forexových opcií. Pomocou opčného modulu môžete predávať a nakupovať jednoduché vanilkové puty a cally.


Vráťme sa k nášmu predchádzajúcemu príkladu. EURUSD dosiahlo pár dní po našom nákupe call opcie nové historické maximum nad 1,600 a nakúpená Call opcia: strike 1,600 / exspirácia 15.10.2008 dosiahla hodnotu 302 bodov (ako vidíme na priloženom obrázku):

 
 
Vidíme tak, že hoci sa EURUSD obchoduje okolo našej realizačnej ceny, my sme na opcií dosiahli potenciálny  zisk 302-187 = 115 bodov, čo pri nami zobchodovanom objeme 50,000 USD činí 750 USD. Predpokladajme, že trhový sentiment sa mení a technická analýza nám naznačuje, že EURUSD sa na súčasných úrovniach otočí smerom dolu. Rozhodneme sa preto súčasnú opciu uzavrieť kliknutím na X v našom sumáre účtu, alebo jednoducho predáme opciu s rovnakými parametrami (predaj na cene 0,0302). Zároveň s tým sme sa rozhodli otvoriť novú opčnú pozíciu: predaj Call opcie s realizačnou cenou 1,60 a dobou exspirácie 1 mesiac. opcia bude vyzerať nasledovne: Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:56

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.