Binárne opcie na SaxoTrader-i

Počet čítaní: 1268
Vytlač do PDF


Prostredníctvom obchodnej platformy SaxoTrader máme k dispozícii okrem vanilkových opcií na forex i binárne opcie pre 6 hlavných menových párov (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURGBP a AUDUSD), pričom máme na výber z nasledujúcich typov binárnych opcií:

 

One Touch (OT): Dotyková opcia

  • Kúpou OT opcie môžeme realizovať výnos (známy pred otvorením pozície) v prípade, ak spotová cena* kedykoľvek do času exspirácie dosiahne nami stanovenú realizačnú cenu. Našim nákladom i celkovou stratou (ak realizačná cena nebude dosiahnutá) je prémia, ktorú zaplatíme pri otvorení pozície.
  • Predajom OT opcie dostaneme prémiu. Ak však do času exspirácie opcie spotová cena* dosiahne nami stanovenú realizačnú cenu, realizujeme stratu, ktorej výšku poznáme pred otvorením tejto pozície.

No Touch (NT):  Bezdotyková opcia

  • Kúpou NT opcie môžeme realizovať výnos (známy pred otvorením pozície) pokiaľ spotová cena* do exspirácie opcie nedosiahne nami stanovenú realizačnú cenu. Našim nákladom i celkovou stratou (stanovená cena bude dosiahnutá) je prémia, ktorú zaplatíme pri otvorení pozície.
  • Predajom NT opcie dostaneme prémiu. Ak však do času exspirácie opcie nebude stanovená realizačná cena dosiahnutá, realizujeme stratu, ktorej výšku poznáme pred otvorením tejto pozície.

 

* Rozhodujúcou cenou je stredová cena.Dátum vytvorenia: 26.07.11 22:06

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.