Príklad kontraktu futures

Počet čítaní: 1512
Vytlač do PDF


Porovnajme si na príklade obchodovanie EURUSD cez Futures a cez spot:

 

Vidíme niekoľko zásadných rozdielov:

•    Zelená vs. žltá cena – cena kontraktov Futures nikdy nie je zelená. Je to spôsobené tým, že táto cena je na burze a v momente kliknutia na ňu už nemusí byť platná. Preto každé kliknutie na cenu musí byť potvrdené burzou.
•    Dátum exspirácie – náš dátum exspirácie je 15.3.2010 a v tomto čase sa obchodu uzavrie. Samozrejme ho môžem uzavrieť kedykoľvek skôr protipozíciou na danom kontrakte, avšak nikdy nemôžeme držať kontrakt dlhšie ako do 15. marca.
•    Spredspred alebo rozdiel medzi cenou BIDu a ASKu je pri obchodovaní Futures menší, t.j. iba jeden pip. Naopak, pri našej cene na forwardu k rovnakému dátumu je spread väčší ako bežný spred 2 pipy, pretože do úvahy prichádza okrem spotového spredu aj spread na swapových bodoch.
•    Objem obchodu – ako sme hovorili, Futures je štandardizovaný kontrakt a v tomto prípade je štandardom objem 125,000 eur. Pri obchodovaní jedného lotu Futures preto vykonávam obchod vo veľkosti 125,000 eur.
•    Náklady obchodovania – pri obchodovaní Futures platím spred (väčšinou 1 pip) ako aj komisie (11,62 USD pri obchode). Toto je ten zásadný rozdiel medzi obchodovaním Futures a CFD, keďže pri CFD platíme iba spred (ale takmer vždy väčší).  Práve preto sa pri obchodovaní veľkých objemov oplatí obchodovať miesto CFD futures.
•    Pripojiť bid a offer – Najväčšou výhodou obchodovania Futures oproti CFD je však možnosť zadávať svoje vlastné bidy a ofere.  O nich sme hovorili v kapitole o základoch finančného trhu. Pokiaľ dokážeme predávať na offeroch a nakupovať na bidoch, tak miesto platenia spredu, spred získavame.Dátum vytvorenia: 04.01.10 18:28

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.