Príklad inštrumentu futures

Počet čítaní: 1307
Vytlač do PDF


V kapitole o forexe sme si hovorili o obchodovaní Futures cez bežný spotový obchod na maržu, čiže cez forexové CFD. Na SaxoTraderi sme ho našli pod skratkou EURUSD, čo je aj spôsob ako ho obchodujú takmer všetci forexoví obchodníci. V nasledujúcich kapitolách si povieme viac o spôsobe obchodovania forexu cez kontrakty futures. Na SaxoTraderi si preto otvoríme modul Futures a do vyhľadávania kontraktu si napíšeme názov „Euro“. Otvorí sa nám nasledujúce okno:

 

Z tohto okna vidíme nasledujúce fakty:

•    Rôzne burzy – Futures sa obchodujú na rôznych burzách, v tomto prípade vidíme na SaxoTraderi 3 burzy: EUREX, Euronext a Globex. Väčšinou platí, že inštrument s konkrétnou špecifikáciou sa obchoduje iba na jednej burze. Napríklad EURUSD môžeme obchodovať iba na burze Globex.
•    Rôzne exspirácie – každý kontrakt exspiruje v rôzny čas. Vidíme, že môžeme obchodovať Futures na euro, ktoré exspiruje v marci, júni, septembri alebo decembri 2010.
•    Rôzne označenie – každý kontrakt má svoje vlastné 4-znakové označenie. Napríklad marcový kontrakt EURUSD má označenie ECH0. EC je všeobecné označenie kontraktov EURUSD, H je označenie mesiaca (marec) a 0 je označenie roka (2010).

Vidíme tak, že obchodovanie Futures si vyžaduje istú rutinu a znalosti základných trhových princípov, čo si bližšie ukážeme v ďalších kapitolách.Dátum vytvorenia: 04.01.10 18:25

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.