Označenie kontraktu futures

Počet čítaní: 1991
Vytlač do PDF


Povedali sme, že každý kontrakt má 4-znakové označenie, napríklad ECH0, kde prvé dve písmená znamenajú jeho všeobecné označenie, tretí znak označuje označenie mesiaca a číslo koncovku exspiračného roku.

Uveďme si tabuľku s označením základných futures:

 

Z tabuľky vidíme, že existujú aj kontrakty, ktoré majú až troj- alebo dokonca 4-znakové označenie. Napríklad Futures na nemecké 10-ročné dlhopisy - bundy sa obchodujú ako FGBL. Pri niektorých inštrumentoch radšej označujeme aj burzu, na ktorej sa obchodujú, pretože napríklad cukor je možné obchodovať na viacerých burzách, každá má však vlastné špecifiká ako aj označenie a cenu.

Nasledujúca tabuľka udáva expiračné mesiace kontraktov futures. Všimnime si, že ich označenie je abecedne zoradené:

 

S poznaním týchto faktov by sme nemali mať žiadny problém pri nájdení konkrétneho kontraktu futures. Neplatí však, žeby existovali kontrakty na každý mesiac v roku. Tie existujú iba pri najlikvidnejších inštrumentoch. bežne platí pravidlo, že väčšina inštrumentov sa obchoduje s exspiráciu ako sme to videli pri eure: marec, jún, september a december. Toto sú hlavné a najžiadanejšie kontrakty. Preto bude lepšia aj ich cena.Dátum vytvorenia: 04.01.10 18:30

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.