EUREX

Počet čítaní: 1444
Vytlač do PDF


EUREX je svetová najväčšia opčná a futuritná burza. Eurex vznikol v roku 1998 spojením Deutsche Terminboerse a švajčiarskej burzy SEFFEX.

Eurex ponúka plnú škálu produktov akcií, akciových indexov, indexov volatility, úverových derivátov alebo inflačných derivátov. Nasledujúca tabuľka ukazuje, ktoré produkty je možné na Eurexe obchodovať cez SaxoTrader:

 

Rozoberme si uvedené inštrumenty:
•    FES – Futures na akciový index EURO STOXX 50. Tento blue-chips index zahŕňa 50 akcií z 12 európskych krajín (bez VB),  počnúc spoločnosťou Aegon a končiac spoločnosťou Volkswagen. Najväčšiu váhu má francúzsky Total. 
•    FST – Futures na akciový index Dow Jones STOXX 600 Index, je skupinou globálneho indexu Dow Jones STOXX 1800 zameranou na európske akcie. akcie sú vybraté prierezom cez rôzne kapitalizácie a 18 krajín Európy.
•    FDX – Futures na nemecký akciový index DAX
•    FSMI – Futures na švajčiarsky index SMI
•    F2MX – Futures na akciový index 50 hlavných nemeckých spoločností okrem technologických spoločností , ktoré sa nachádzajú pod akciami DAX podľa objednávok a kapitalizácie.
•    FDT – Futures na akciový index 30 najväčších nemeckých spoločností z technologického sektora.
•    CONF - Futures na dlhopisy Švajčiarska s exspiráciou 8-13 rokov
•    FGBL – Futures na dlhopisy Nemecka BUND s exspiráciou 8,5-10,5 roka
•    FGML – Futures na dlhopisy Nemecka BOBL s exspiráciou 4,5-5,5 rokov
•    FGBX - Futures na dlhopisy Nemecka BUXL s exspiráciou 24-35 rokov
•    FGBS -  Futures na dlhopisy Nemecka SCHATZ s exspiráciou 1,75-2,25 rokuDátum vytvorenia: 17.01.10 17:55

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.