Charakteristika futures

Počet čítaní: 1809
Vytlač do PDF


Pri vyslovení pojmu Futures väčšinu z nás napadne obchodovanie komodít ako je ropa či pšenica. Avšak nie je to celkom správny úsudok. Veľká väčšina svetových komodít sa obchoduje cez futures, avšak zďaleka to nie sú iba komodity. Cez Futures môžeme obchodovať forexové páry, akciové indexy, či komodity. Futures teda nie je nič iné ako nástroj, cez ktorý sa obchoduje široké spektrum finančných inštrumentov.

V prvej kapitole o finančnom trhu sme si ukázali, že na obchodovanie akéhokoľvek finančného nástroja môžeme použiť viacero reálnych či maržových inštrumentov. Práve preto si v tejto kapitole najprv povieme viac o základoch obchodovania Futures ako nástroja, ktorí používajú k obchodovaniu profesionálni investori. V ďalších kapitolách sa dostaneme viac k detailom obchodovania komodít, kde si povieme o možnosti ich obchodovania cez CFD, Futures alebo ETF.

Futures ako burzový nástroj


Na rozdiel od forexu, ktorý sa obchoduje medzi bankami alebo CFD, ktorý sa obchoduje väčšinou priamo s brokerom, sa Futures obchodujú podobne ako akcie, na burze. Ako náhle preto obchodujeme futures, tak si môžeme byť istí, že náš obchod sa vykoná na burze s anonymnou protistranou. Obchody s Futures sa preto vykonávajú reálne na burze a náš broker vstupuje do hry iba ako prostredník daného obchodu, za čo mu platíme komisiu. Podobne sa platí komisia aj burze za sprostredkovanie daného obchodu.

Futures ako nástroj s fixnou exspiráciou

Ak vykonáme obchod na forexe, tak ho môžeme držať otvorený akúkoľvek dlhú dobu. Každý deň sa však cena pozície upravuje o swapové body (úrokové sadzby) a preto sa nám mení otváracia cena. Pri Futures sa však cena o úroky neupravuje, čo je spôsobené tým, že každý kontrakt Futures exspiruje v presne určený dátum a cena Futures je už o úroky upravená k tomuto dátumu. Každý finančný inštrument je preto obchodovaný s viacerými exspiračnými dátumami a preto sa môžem rozhodnúť, či budem kupovať napríklad januárovú či júlovú ropu.

Možnosť dodávky cez futures

Keď obchodujem Futures profesionálne, tak sa môžem rozhodnúť, či Futures vyrovnám finančne alebo budem žiadať o dodávku podkladového aktíva. Preto ak nakúpim kontrakt zlata, tak môžem požadovať jeho dodanie v zliatkoch. Avšak nie všetci brokeri umožňujú skutočné fyzické dodanie kontraktov Futures a všetko vyrovnanie prebieha iba finančne.

Čo je futures

Futures je štandardizovaný kontrakt na nákup alebo predaj určitého aktíva k nejakému budúcemu dátumu s fyzickou dodávkou alebo finančným vyrovnaním.Dátum vytvorenia: 04.01.10 18:23

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.