Schopnosť 9: Tréningom k dokonalosti

Počet čítaní: 2020
Vytlač do PDF


Toto je desiata časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť, piata časť, šiesta časť, siedma časť, ôsma časť a deviata časť.

Vo všetkom čo robíme je úspech výsledkom tvrdej práce. Čím usilovnejšie na niečom pracujete, tým úspešnejší budete. Prečo je to tak?

Pri každom tréningu vaše podvedomie zaznamenáva, že vykonávate istú činnosť. Podvedomie potom zachytáva tieto činnosti ako dojmy alebo semienka. Čím viac takých dojmov máte, tým hlbšie sa vo vás zasadia semienka.

Za správnych podmienok semienko nakoniec vyklíči. Žaluď napríklad nesie v sebe všetko potrebné na to, aby sa z neho raz stal dub. Ak mu budú poskytnuté tie správne podmienky ako dostatok vody, pôdy, slnka a času, nakoniec sa z neho strom stane.

To isté platí aj čo sa týka našich myšlienkových pochodov. Do mysle sa dostávajú určité myšlienky alebo dojmy a tie sa potom spracovávajú na základe ich kvality.

Ak sa chcete stať dômyselným obchodníkom, musíte byť pripravený robiť všetko tak ako robí takýto obchodník.

To si vyžaduje disciplínu, rovnako ako trpezlivosť. Najlepším spôsobom ako vštepiť tieto vlastnosti do svojej mysle je prostredníctvom skúseností. Samotné skúsenosti sotva niečo nahradí.

Takže ako nadobudne nový obchodík skúsenosti? Ozajstná skúsenosť s obchodovaním je tým najlepším učiteľom. Ide o skúsenosti priame. Žiadne debaty či rozhovory sa nevyrovnajú priamym skúsenostiam.

Avšak existuje spôsob (jedna z výhod, ktoré majú obchodníci) ktorý môže byť veľmi nápomocný. Tým myslíme vytvorenie si účtu ako obchodnej simulácie, kde môžete obchodovať rovnako ako by išlo o reálne peniaze.

Ak si nastavíte svoj simulovaný účet tak ako váš ozajstný účet, teda s rovnakou čiastkou ako by ste vložili na svoj reálny účet, môžete si vyskúšať obchodovať za podmienok rovnakých ako pri živom obchodovaní.

Nemá význam mať na svojom účte v simulátore $100,000 a robiť obchody o objeme $20,000 len aby ste si pozreli, koľko by ste pri takom obchode mohli zarobiť alebo stratiť.

Hlavným účelom simulátora je obchodovanie si vyskúšať. Simulácia nie je video hra. Tak ako sa piloti najskôr všetko učia na simulátore skôr ako začnú naozaj lietať, tak isto by ste aj vy mali postupovať pri využití obchodného simulátora.

Simulátor by ste mali používať tak, ako by ste obchodovali naostro. Aj tu musíte naplánovať svoje obchody a následne ich realizovať tak, ako aby ste obchodovali s vašimi reálnymi peniazmi. Ak k simulátoru pristupujete len ako k hre, neskôr to pri reálnom obchodovaní môžete ľutovať.

Čím dlhšie niečo robíte, tým lepším sa v tejto činnosti stávate.

Pamätajte, že cieľom je, aby bol proces obchodovania pre vás tak „automatický“ ako sa len dá.

Keď ste prvýkrát začali šoférovať auto, pokiaľ teda nešlo o automat, viete že používanie brzdy, plynu a spojky si vyžadovalo nadobudnúť určité schopnosti a koordináciu, aby ste nehavarovali.

Po určitej dobe ste si tento proces osvojovali viac a viac a šoférovanie bolo čím ďalej jednoduchšie. A po nejakej dobe sa tento proces stal pre vás tak automatický, že ste popri šoférovaniu mohli pokojne debatovať so svojím spolujazdcom.

Tréning prestavuje opakovanie tej istej činnosti stále dokola, až pokým si ju úplne neosvojíte. Neznamená to však vysedávanie za počítačom a experimentovanie so stovkami rôznych indikátorov a formácií na grafoch a back-testovanie každej jednej s cieľom nájsť tie najlepšie výsledky. Takýto proces sa označuje ako výskum a ide o niečo úplne iné ako pri tréningu, ktorý potrebujete na to, aby ste získali sebavedomie pri obchodovaní.

Je lepšie stať sa expertom iba na jednu metodiku ako vedieť „niečo“ o tisícke rozličných techník. Staňte sa najlepším práve v jednej oblasti, ktorú milujete a ste v nej dobrí. To vás postaví do dobrej pozície čo sa týka profitability vašich obchodov.

Dnes žijeme v dobe špecializácie. Kedysi existoval len jeden všeobecný chirurg, ktorý vedel operovať každú jednu časť tela ak to bolo potrebné. Dnes existujú doktori-špecialisti, ktorí sú jednotlivo zameraní aj na tie najmenšie časti nášho tela. Nato aby ste mohli na trhoch zarábať, musíte sa stať špecialistom v konkrétnej oblasti.

Obchodovanie na trhu je jednou z mála činností, ktoré v prípade že ste flexibilní, poskytuje mnoho rôznych príležitostí, aby ste našli svoje „miesto“ a oblasť v ktorej chcete obchodovať.

Môžete si vybrať obchodovanie akcií, akciových indexov, ETF, dlhopisov, komodít, opcií, opcií na futures a mnoho iných.

Môžete sa takisto rozhodnúť či obchodovať na trhoch regulovaných burzou alebo na OTC menovom trhu, ktorý je zo všetkých najväčší.

Rozhodujúci je fakt, že základné princípy a schopnosti sú v podstate také isté pri ktorejkoľvek z týchto možností. Samozrejme existujú isté technické rozdiely a rozdiely v likvidite. Ale v princípe je každé obchodovanie založené na predpoklade, že musíte nakupovať na cene čo najnižšej a predávať za čo najviac, aby ste zarobili na cenovom rozdiele.

Každý obchodník si nájde svoj vlastný rytmus. Niektorým sa bude prirodzene dariť v jednej oblasti viac ako v druhej. Existujú ale určité základné schopnosti, ktoré musí mať každý obchodník, pričom väčšina týchto schopností je závislá od jeho psychiky. Je to práve myseľ obchodníka, ktorá spôsobuje najviac ťažkostí.

Príliš mnoho obchodníkov príde o svoje peniaze len kvôli tomu, že zlyhá pri dodržiavaní svojich pravidiel.

Na záver je dôležité zdôrazniť, že musíte dostatočne dobre poznať svoju obchodnú platformu, aby ste sa vyhli chybám pri realizácií svojich obchodov. Je dôležité naučiť sa dať nabok svoje emócie, aby ste mohli obchodovať trh a nie vaše ego. A najdôležitejšie je, aby ste samých seba „naprogramovali“ na tie správne úkony, tak ako to spravili všetci dobrí obchodníci.

Ak toto všetko splníte, nebude vám nič brániť vo vašom osobnom raste či už ako obchodníka alebo ako osoby, ktorá je úspešná, pretože sa nebojí podstupovať riziká.Dátum vytvorenia: 16.06.15 10:56

Dátum aktualizácie: 17.06.15 12:31

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (2)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.