Schopnosť 8: Mať podrobný obchodný plán

Počet čítaní: 2207
Vytlač do PDF


Toto je deviata časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť, piata časť, šiesta časť, siedma časť a ôsma časť.

Hovorí sa, že mapa vás nikam nedostane, no bez nej by ste sa ale pravdepodobne stratili. Plánovanie je zmyslom úspešného obchodovania. Núti nás premýšľať. Odstraňuje impulzy na unáhlené skočenie do situácie a následnú snahu sa z nej „vyškriabať“.

Odporúčam vám, aby ste si všetky plány zaznamenávali písomne. Dobrou metódou pri plánovaní je najskôr zistiť, čo chcete obchodovať a prečo, a následne si vytlačiť cenový graf daného inštrumentu, ktorý chcete začať obchodovať.

Na grafe si urobte všetky potrebné poznámky. Môžete si naznačiť, kde by ste do pozície chceli vstúpiť a kde by ste vystúpili. Takisto si môžete aj vypočítať veľkosť vašej pozície na základe veľkosti straty, ktorú by ste utrpeli, ak by bol dosiahnutý váš stop-loss. Vaše výpočty si prekontrolujte, aby ste si boli istý, že použijete vaše 2% pravidlo risk-manažmentu, prípadne akékoľvek iné pravidlo, pre ktoré sa rozhodnete.

Rovnako si urobte aj poznámku o tom, kde plánujete vyberať zisk, a ak by bolo potrebné, ako by ste posúvali váš stop akonáhle je už váš obchod ziskový.

V inej časti grafu si poznačíte, prečo do pozície vstupujete a ktoré podmienky a okolnosti budete sledovať pri vstupovaní do pozícií.

Napríklad môžete pridať poznámku, že obchod prehodnotíte, ak by FED zmenil úrokové sadzby. To by mohlo mať vplyv na dopyt po akciách, komoditách alebo menách, ktoré obchodujete. Tým, že si túto možnosť zaznačíte, budete na to pripravení. Pri príprave obchodného plánu budete možno potrebovať aj iné grafy na iných časových periódach alebo grafy iných inštrumentov. Ak vstupujete do pozície na akcie, možno sa vám bude hodiť použiť aj graf konkrétneho sektoru danej akcie.

Mali by ste mať na pamäti, že aj firemné správy alebo správy z konkrétneho odvetvia ktorý sledujete, môžu ovplyvňovať cenu akcií. A aj na základe takýchto informácií sa budete rozhodovať o svojom obchode. Môžete mať pravdu, ale môžete sa aj zmýliť. Záleží ale na tom, že si v mysli predstavíte situácie, na ktoré budete pripravení a na základe ktorých sa budete rozhodovať.

Ak nastane na trhu iná situácia ako ste predvídali, potom môžete od svojho obchodu upustiť alebo sa vrátiť spať k prvotným „náčrtom“ svojho plánu a svoj prístup doladiť.

Obchodovanie nie je žiadna dokonalá vedná disciplína. Obchodovanie je remeslo. To znamená, že ide o zmes vedy a umenia. Tým že budete niektoré kroky opakovať dokola, vyviniete si činnosť, ktorá sa pre vás nakoniec stane zvykom. Čím dlhšie niečo robíte, tým jednoduchšie to pre vás bude.

Formovanie zvykov prebieha či už ide o dobré alebo zlé zvyky. Takže je na vás, či máte potrebnú disciplínu a trpezlivosť pre implementáciu plánu, ktorý je postavený na zvykoch dômyselného obchodníka.

Dobrým riešením pri vývoji obchodného plánu je navrhnúť si rituál pravidelnej prípravy.

  • Každý víkend, keď je trh zatvorený, čítajte o trhoch. Pozrite sa na udalosti predchádzajúceho týždňa a prečítajte si, čo si myslia odborníci.
  • Pripravte si týždňové grafy trhov, o ktoré sa zaujímate. Zhodujú sa grafy s tým, čo ste sa dočítali? Sú pohyby cien logickou odpoveďou na tieto správy?
  • Ktoré faktory s najväčšou pravdepodobnosťou zvyšujú dopyt? Ktoré faktory by mohli zvyšovať ponuku? Spomeňte si, že graf je obrazom ponuky a dopytu konkrétneho inštrumentu na trhu.
  • Vytlačte si grafy lídrov z konkrétneho odvetvia, kde ste objavili príležitosť, ktorá by mohla znamenať vytváranie formácie alebo ak ste objavili nejakú nepravidelnosť.
  • Vytlačte si týždenný graf akcie alebo komodity, ktorú chcete obchodovať. Vykreslite svoje indikátory a úrovne suportu a rezistencie, trendové kanály alebo čokoľvek čo používate na základe svojej metodiky.
  • Zvýraznite si obchod, ktorý plánujete urobiť. Urobte všetky potrebné výpočty. Možno máte viacero rozličných nápadov na obchody, ktoré chcete budúci týždeň urobiť. Pripravte si všetky potrebné grafy pre každý jeden nápad.
  • Všetko zaznamenajte v obchodnom denníku. Vaša týždenná príprava je vstupom do denníka toho-ktorého týždňa. Na každom grafe by ste okrem aktuálnych obchodných informácií mali takisto mať priestor na zaznamenávanie vašich pocitov.
  • Ak následne daný obchod realizujete, vráťte sa ku grafu a urobte si poznámky o tom, aké máte dojmy počas tohto obchodu. Zapíšte si vaše obavy, emócie a všetky vaše myšlienky. Buďte k sebe úprimní. Po pár týždňoch zistíte o sebe ako o obchodníkovi mnoho cenných informácií.

Pamätajte že toto všetko je len návrhom ako postupovať. Existuje mnoho spôsobov ako sa na obchodovanie pripraviť. Z vašej prípravy musíte spraviť rituál. Opakovaním tohto rituálu znova a znova si vaša myseľ zvykne na všetky kroky potrebné pre správne plánovanie a riadenie obchodov.

Myseľ človeka môže byť divoká a skákať hore dole. Správna príprava pred každým obchodom vám zaručí oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že budete mať dostatok sebavedomia realizovať vaše obchody úspešne.Dátum vytvorenia: 15.06.15 16:47

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.