Schopnosť 4: Dostatok peňazí na obchodovanie

Počet čítaní: 2623
Vytlač do PDF


Toto je piata časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť a štvrtá časť.

Nemať dostatok kapitálu na obchodnom účte je jedným z hlavných atribútov, ktoré najviac prispievajú k zlyhaniu obchodníka. Nanešťastie, obvykle je pravdou, že „bohatí zbohatnú, zatiaľ čo chudobní sa stanú ešte chudobnejšími.“ Peniaze sú pohonnou látkou, ktorá obchodovanie ženie dopredu.

Pokiaľ máte na obchodovanie iba malý kapitál, potom by sa mali vaše očakávania zhodovať s veľkosťou vášho rozpočtu. Nemôžete očakávať, že $250 ktoré máte na účte, sa za pár mesiacov premení na $25,000. Zvyčajne je výsledkom takýchto nerealistických očakávaní akurát to, že o svoj počiatočný kapitál úplne prídete.

Prečo sa to môže stať, a čo v takejto situácií treba urobiť, je predmetom tejto časti knihy. Som si istý, že ste zmierení s faktom, že občas zažijete aj stratové obchody. Je dôležité pochopiť, že váš obchodný kapitál je jednak pohonnou látkou vašich obchodov, ale zároveň aj zábezpekou, ktorá chráni váš účet pred závažnejšími škodami v prípade, ak utrpíte stratu.

Ak máte na účte $50,000 a stratíte $500 (1% strata), takúto stratu dokážete zniesť a naďalej budete schopní pokračovať v obchodovaní. Ak na ziskových obchodoch zarobíte 2% a na stratových stratíte 1%, budete musieť spraviť iba 33% správnych obchodov, aby ste dosiahli vyvážený stav. Ak je vaša obchodná metodika správna v 40% prípadov a vaše ziskové obchody sú dvakrát tak veľké ako je priemer vašich stratových obchodov, v tomto prípade budete už aj naozaj zarábať.

Ak na účte máte len $5,000 a stratíte $500, budete mať až 10% stratu. Je omnoho jednoduchšie vyrovnať 1% stratu než 10%.

Čo však v prípade, že naozaj máte na obchodovanie k dispozícií len $5,000? Vtedy je viac než dôležité, aby ste zvolili konzervatívny prístup k riziku. Použitím konzervatívneho prístupu, ako je napríklad limitovanie každej straty na maximum 2% vášho kapitálu docielite to, že vaša strata z každého obchodu bude predstavovať maximálne $100.

V takom prípade sa budete musieť uistiť, že vaše stop-loss objednávky nie sú umiestnené ďalej ako $100 od vašej vstupnej pozície. Ak je možnosť umiestniť stop len ďalej ako $100 od vstupu, budete musieť buď navýšiť svoj obchodný kapitál alebo tento obchod jednoducho vynechať.

Keďže trh s futures má priemernú páku 20:1 a forex typicky 100:1, obchodníci dúfajú, že aj s $5,000 depozitom môžu dosiahnuť výrazný výnos zo svojej investície.

Teraz sa poďme pozrieť lepšie na konkrétnu situáciu.

To čo musíme pochopiť ako prvé, je vplyv pákového efektu na váš účet a prečo je pri jeho využívaní oveľa dôležitejšie mať na účte dostatok peňazí.

Páka zväčšuje vaše zisky ale i vaše straty. Napríklad, ak obchodujete na forexe a máte prístup k páke 100:1, potom môžete nakupovať alebo predávať až do výšky $100,000 pri depozite iba $1,000. Ak sa držíte pravidla 2% maximálnej straty, môžete pri jednom obchode stratiť iba $20, keďže $20 predstavuje 2% z vášho obchodného kapitálu v hodnote $1,000.

V prípade pozície s objemom $100,000, pohyb ceny iba o 2 pipy má hodnotu $20. A preto, keď vstupujete do pozície, kde predpokladáme, že spred medzi nákupnou a predajnou cenou je 2 pipy, budete už vtedy na úrovni vašej maximálnej prípustnej straty.

Čo môžete urobiť aby ste prekonali tento problém? Tu sú možnosti, aké máte:

  • Znížiť vašu toleranciu voči riziku z 2% na viac
  • Znížiť vašu páku z 100:1 pozíciou napríklad iba vo výške $10,000, kde potom pohyb ceny o veľkosti 1 pip má hodnotu $1 a vy môžete následne umiestniť váš stop-loss až do veľkosti 20 pipov od pozície (v tomto forexovom prípade)
  • Zvýšiť svoj obchodný kapitál

Ak nemôžete navýšiť svoj kapitál, budete musieť zmenšiť vašu páku. Nemali by ste si zvoliť možnosť zvyšovať percento maximálnej straty.

Ako vidíte, množstvo vášho obchodného kapitálu je závislé na tom, aké veľké riziko je späté s obchodom. Tu je názorný výpočet:

Najskôr vypočítajte kde sa nachádza váš stop-loss od úrovne vstupu do pozície (v dolároch), a potom vydeľte toto číslo dvoma percentami. Výsledok bude predstavovať minimálnu hodnotu peňazí, akú by ste mali mať na svojom účte.

Predpokladajme teda, že vstúpite to pozície na akciovom trhu, kde je cena $15 za akciu a vy chcete nakúpiť 100 akcií, čiže budete potrebovať $1,500 .

Ak napríklad umiestnite stop-loss na úrovni $12, ste pripravení na to, že vaša strata by bola $300. Vydeľte $300 dvoma percentami a dostanete $300/0,02 = $15,000. Takže by ste na vašom účte mali mať $15,000, aby ste mali dostatočné financovanie a takisto dostatočnú zábezpeku.

Nedostatok kapitálu na účte je veľmi často príčinou obchodníkovho „krachu“. Ak by ste mali na začiatku len $1,500 a rovnakú čiastku by ste minuli na nákup 100 akcií so stop-lossom na úrovni $12, hodnota vášho účtu klesne na $1,200.

Ak použijete páku 2:1 a kúpite 200 akcií, stratili by ste $600 z vašich $1,500, čim by hodnota vášho účtu klesla na $900. To by znamenalo 40% stratu. Aby ste takúto stratu znova vyrovnali, potrebovali by ste až 66% zisk.

Je zrejmé, že existuje vzťah medzi veľkosťou vašej potenciálnej straty a objemom kapitálu na vašom obchodnom účte. A je to práve nesprávna predstava obchodníka, ktorý sa snaží dosiahnuť nereálne zisky neúmerne vysoké k svojmu obchodnému účtu, čo veľmi často vyústi do situácie úplného vybielenia jeho účtu.

Čo sa týka vášho obchodného kapitálu, je veľmi dôležité, aby ste tento kapitál vnímali ako rizikový kapitál. Rizikový kapitál v zmysle, že ide o peniaze, ktoré máte k dispozícií na obchodovanie bez toho, aby ovplyvňovali akékoľvek iné aspekty vášho bytia. Obchodný kapitál by nikdy nemali byť peniaze vyhradené na nákup potravín alebo splátky hypotéky či povedzme peniaze odložené na financovanie štúdia vašich detí.

Na to, aby ste boli psychicky pripravení na obchodovanie, musíte vnímať peniaze vyčlenené na obchodovanie ako vaše „dovolenkové“ peniaze. To sú také peniaze, ktoré viete, že by ste utratili napríklad za hotel, jedlo alebo iné náklady spojené s dovolenkou. Dovolenka zvyčajne nenaruší vaše fungovanie, pretože tieto peniaze ste mali k dispozícií špeciálne na účel užitia si dovolenky.

To však neznamená, že by ste obchodovanie nemali brať vážne a že by ste ho mali pokladať iba za „rekreáciu“. Obchodovanie je seriózny biznis najmä ak prostredníctvom obchodovania chcete seriózne zarobiť. Avšak obchodovanie pod tlakom, že musíte zarobiť peniaze, aby ste napríklad mohli splatiť vašu hypotéku nie je vôbec pre obchodníka prospešné.

Dômyselný obchodník by v žiadnom prípade takto neobchodoval.Dátum vytvorenia: 01.06.15 15:16

Dátum aktualizácie: 01.06.15 15:18

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.