Schopnosť 3: Jasne definované poslanie

Počet čítaní: 2020
Vytlač do PDF


Toto je štvrtá časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť a tretia časť.

„Ak nevieš kam ideš, privedie ťa tam každá cesta!“ (Alica v krajine zázrakov)

Predtým ako začnete s obchodovaním, mali by ste sa zamyslieť nad tým, v akej situácií sa práve nachádzate a kam by ste sa chceli uberať. To vám pomôže pri stanovení si toho, čo chcete dosiahnuť ako aj úrovne rizika, ktoré ste ochotní akceptovať.

Tak ako stavbár musí mať podrobný pôdorys domu skôr ako ho môže začať stavať, rovnako je to aj s obchodovaním. Musíte sa stať architektom svojho vlastného osudu. Jediný spôsob ako to docieliť, je sadnúť si a pripraviť si písomný plán toho, čo by ste chceli dosiahnuť.

Bez jasne stanoveného cieľa alebo poslania, nebudete schopní určiť si tie správne trhy, kde chcete obchodovať či druhy obchodov, ktoré chcete urobiť. Stanovenie si dlhodobého cieľa je vašim prvotným poslaním.

Plány sa budú líšiť na základe toho, aké sú vaše dôvody na obchodovanie. Takisto sa bude líšiť aj váš rizikový profil. Odporúčam vám, aby ste sa nad týmito dôvody zamysleli ešte predtým, ako začnete dávať dokopy konkrétne čísla a spôsob, akým ich chcete dosiahnuť.

Akonáhle máte ujasnené dôvody, prečo chcete obchodovať, je dôležité pripraviť si podrobný plán, ktorý zodpovie na nasledujúce otázky:

  • Koľko kapitálu mám k dispozícií na obchodovanie?
  • Koľko percentný výnos očakávam a koľko predstavuje tento výnos v dolároch?
  • Ako dosiahnem svoje želané výsledky?

Teraz si ukážeme príklad. Predpokladajme, že ste sa rozhodli, že dôvodom prečo chcete obchodovať je kategória - Z času na čas s cieľom zarobiť si extra peniaze.

Ako prvé sa musíte rozhodnúť, koľko peňazí vložíte na svoj obchodný účet. K podrobnostiam o dostatočnom financovaní vášho obchodného účtu sa dostaneme v nasledujúcej kapitole – pre teraz povedzme že táto čiastka bude činiť sumu $5,000.

Ďalej si budete musieť stanoviť, koľko očakávate, že pri obchodovaní s vašimi $5,000 zarobíte. Obchodovanie by vám malo zaručiť lepšie výsledky ako keby ste si svoje peniaze uložili v banke, takže napríklad očakávate, že zarobíte viac ako 5% ročne.

Ale o koľko viac by ste asi mali očakávať? Povedzme teda, že chcete zarobiť $250 týždenne. Koľko by bol teda váš ročný výnos?

Ak zarobíte $250 týždenne po dobu 50 týždňov, s predpokladom, že budete mat dva týždne dovolenky, potom by ste zarobili 50 X $250 = $12,500, respektíve teda okolo $1,000 mesačne. Keď si to takto vyčíslime v dolároch, vyzerá to celkom slušne. Avšak ako percentuálny výnos z vašej investície by bol váš zisk $12,500 / $5,000 X 100 = 250%. Hmmm! Ako dobre vyzerá toto číslo? Avšak uvedomte si, že výnos výborných money-manažérov býva okolo 25% - 30% ročne, takže vašich 250% by bolo priam úžasných.

Teraz si poďme ozrejmiť, ako by ste takýto výsledok mohli naozaj dosiahnuť. Ako prvé sa budete musieť rozhodnúť, aký štýl obchodovania preferujete. Budete obchodovať intradenne? Alebo by ste radšej vstupovali a vystupovali z pozícií v rozpätí pár dní (angl. swing trade)? Alebo budete držať pozície dlhšie, aby ste využili výhodu trendovania?

Spomeňte si, že v sekcií Schopnosť 1 ste identifikovali svoju vášeň. Takže predpokladajme napríklad, že vašou vášňou je swing trade na akciovom trhu. Ak chcete využiť finančnú páku 2:1 s vašimi $5,000 môžete obchodovať až do výšky $10,000. Avšak nebudete môcť obchodovať viac ako 3- krát za týždeň. Pravidlá denného obchodovania si môžete overiť u vášho brokera.

Na to, aby ste zarobili $250 za týždeň, budete musieť zvážiť svoju metodiku - konkrétne budete musieť poznať „pravdepodobnosť“ alebo výkonnosť obchodovania, ktorú môžete očakávať, že dosiahnete.

Myslím si, že je bezpečnejšie byť pri vašich odhadoch výkonnosti konzervatívnejší. Ak máte konzistentnú 20% výnosnosť svojho kapitálu, bude sa vám dariť lepšie ako 95% profesionálom na trhu.

Pri tom ako si budete zapisovať svoje dlhodobé ciele, budete musieť vziať do úvahy kapitál, ktorý máte k dispozícií, pravdepodobnosť úspešnosti vašej metodiky a takisto aj váš vzťah, aby ste vedeli určiť, čo musíte spraviť pre dosiahnutie želaných výsledkov.

V sekcií Schopnosť 2 ste sa oboznámili s tým, ako mať realistické očakávania, najmä pri vašich počiatkoch s obchodovaním, kedy ešte nemáte dostatok skúseností.

Raz sa ma opýtala jedna potenciálna obchodníčka, ktorá mala na obchodovanie k dispozícií $1,000, či by mohla očakávať zisk $500 týždenne. Táto obchodníčka sa neskôr určite stretla s obrovským sklamaním, a to najmä preto, že nemala žiadne obchodné skúsenosti.

Akonáhle si určíte realistické očakávania svojho obchodovania, potom je nevyhnutné ujasniť si aj to, ako tieto výsledky chcete naozaj dosiahnuť. Opýtajte sa samých seba nasledujúce otázky:

  • Na akom trhu by som mal obchodovať?
  • Akú páku by som mal využiť?
  • V akom časovom rozpätí môžem obchodovať?
  • Aká veľká by mala byt moja pozícia?
  • Aké veľké riziko budem tolerovať?

Všetky tieto otázky si budú vyžadovať nejaké tie skúsenosti s obchodovaním, aby ste ich mohli zodpovedať. Pokiaľ ešte nemáte dostatok skúsenosti, aby ste na ne odpovedali sami, skúste nájsť niekoho, kto vám s tým pomôže. To bude konštruktívny spôsob, akým začať kariéru obchodníka.Dátum vytvorenia: 29.05.15 15:11

Dátum aktualizácie: 01.06.15 15:18

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.