Schopnosť 5: Znalosť trhu, na ktorom obchodujete

Počet čítaní: 2117
Vytlač do PDF


Toto je šiesta časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť a piata časť.

Je priam zarážajúce koľko ľudí je odhodlaných obchodovať svoje ťažko zarobené peniaze na trhoch, o ktorých nevedia skoro nič. Niektorí obchodníci sú pripravení kúpiť alebo predať akcie, komodity alebo meny bez akejkoľvek vedomosti o tom, prečo takýto obchod vôbec robia.

Ak obchodovanie s úmyslom vytvoriť zisk znamená nakupovať na nízkej cene a predávať na cene vysokej, ako sa dokážete rozhodnúť, ktorá cena je nízka a ktorá je vysoká bez toho, aby ste mali znalosti o trhu?

Veľa obchodníkov sa spolieha výlučne na grafy, na ktorých identifikujú úrovne suportov a rezistencií alebo hľadajú potenciálny bod zlomu, kde spraviť obchod. Grafy používajú ako hlavný zdroj informácií, ktorý im slúžia na nájdenie „správnej“ ceny pomocou indikátorov alebo formácií, a na základe toho potom spravia obchodné rozhodnutie.

Snaha o predvídanie budúceho vývoja je zradné. Znalosť trhu, na ktorom obchodujete, vám môže pri špekuláciách o budúcich pohyboch cien výrazne pomôcť.

Ak chcete využívať najnovšie technológie a nastavenia softwaru pre automatizované obchodovanie, pri tvorbe vašich automatizovaných systémov budete mať obrovskú výhodu, ak máte znalosti o fundamentoch trhu.

Na odhadnutie dlhodobého trendu a obchodovania v jeho smere budete potrebovať poznať určité fundamenty o inštrumentoch, ktoré obchodujete.

Nikto však nemôže vedieť úplne všetko. Pre podporenie svojej intuície musíte zhromažďovať a vyhodnocovať relevantné informácie a musíte byť schopní korelovať tieto informácie s vývojom ceny na grafe. To je tou najlepšou cestou, pretože vaše rozhodnutie bude podložené technicky ale aj racionálne.

Niektorí obchodníci sú ochotní stráviť viac času skúmaním informácií napríklad o novej umývačke riadu ako pri skúmaní akcií alebo komodít, ktoré chcú obchodovať. Dômyselný obchodník je však vždy ochotný venovať informáciám o trhu dostatočnú pozornosť.

Pri obchodovaní je užitočné vedieť, kto sú „hráči“ na trhu kde obchodujete, a čo ich na danom trhu motivuje k tomu, aby obchodovali. Takisto je dôležité pochopiť vzájomné vzťahy medzi rôznymi aktívami trhu.

Žijeme v globálnej ekonomike, a preto nemôžeme ignorovať čo sa deje v ostatných ekonomikách vo svete. Viem, že toto všetko, čo som spomenul, je asi samozrejmé, ale tendencia obchodníka byť lenivý a jednoducho sa len spoliehať na grafy je pre neho obrovskou nevýhodou, ak sa snaží „bojovať“ s dobre informovanými odborníkmi v určitej obchodnej oblasti.

Natíska sa teda otázka, či má byť obchodník všestranne zameraný alebo sa má špecializovať len na konkrétnu oblasť. Je lepšie skúmať celý trh a hľadať technické dôvody na vstup do obchodu, pričom má len malú alebo žiadnu znalosť o inštrumente? Alebo je lepšie sústrediť sa určitú oblasť a stať sa expertom v konkrétnej oblasti?

V sekcií Schopnosť 1 sme rozoberali, aký prínos má identifikovanie vašej vášne. Ak ste našli špecifickú oblasť, ktorá vás zaujíma a fascinuje, budete odhodlaní stráviť dostatok času sústredením sa na danú oblasť. A zároveň si budete užívať čas, ktorý strávite pri jej skúmaní, analyzovaní a obchodovaní. Verím, že sa to odzrkadlí na vašich obchodných výsledkoch.

Zvládnutie tejto požiadavky je tým, čo z vás spraví dostatočného odborníka na obchodovanie vami zvoleného inštrumentu. A z psychologického hľadiska získate sebavedomie. Sebavedomie je rozhodujúcim faktorom pri realizácií vašich obchodov. Nedostatok sebavedomia spôsobuje, že väčšina obchodníkov situáciu „preanalyzuje“ a tým paralyzuje samých seba. Rovnako ako napríklad jeleň, ktorý ostane v strede cesty paralyzovaný svetlami auta, kedy nevie či má utekať alebo ostať nehybne stáť, tak isto aj obchodník v tomto prípade „zamrzne“.

Úspešné obchodovanie je o schopnosti vedieť opakovať určité činnosti dokola.

To si vyžaduje sebavedomie. Sebavedomie sa rozvíja prostredníctvom budovania slučky pozitívnej odozvy. Slučka pozitívnej odozvy sa vytvára ak je váš plán dobre premyslený, vždy správne realizovaný, a vedie ku ziskovým obchodom. Čím dlhšie dokážete tento cyklus opakovať, tým viac sebavedomia získate.

Vedomosť je mocná zbraň, ale úžitok prináša len ak je sprevádzaná rozvážnosťou a porozumením. Kombinácia vedomostí, rozvážnosti a porozumenia vytvárajú silný intelekt. Ak spojíte váš silný intelekt s cielenými činnosťami, výsledky vašej práce môžu byť len pozitívne. Úspech definujeme ako dosiahnutie čohokoľvek, čo si zaumienime dosiahnuť, či už ide o ľudské vzťahy, váš osobný rast, spoločenské uplatnenie alebo zarábanie peňazí.

Existuje niečo, čo označujeme ako šťastie alebo smola? Záleží na tom, ako si tieto pojmy zadefinujeme, ale zdá sa, že v živote existuje istý faktor, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu. Ak takýto nekontrolovateľný faktor hrá vo váš prospech, môže sa zdať že máte „šťastie“. Ak však hrá v neprospech toho, čo ste si zaumienili dosiahnuť, môžete si povedať, že máte „smolu“.

Myslím si, že to, čo označujeme ako šťastie alebo smola, závisí od našich skutkov. Vždy musíte niesť zodpovednosť za to, čo robíte a najmä ak ide o obchodovanie. Nikdy nemôžete obviňovať trh za situáciu, v ktorej sa ocitnete.

Trh vás nepozná, takže nemôže mať proti vám nič osobné. Ak pri obchode stratíte a následne na to hľadáte na trhu „pomstu“, pamätajte na to, že pomsta je prejavom správania, ktorý je v prípade, že sa chcete stať dômyselným obchodníkom úplne zbytočný.Dátum vytvorenia: 02.06.15 11:50

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.