Schopnosť 7: Správny risk-manažment

Počet čítaní: 2486
Vytlač do PDF


Toto je ôsma časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť, piata časť, šiesta časť a siedma časť.

Rozdiel medzi hazardom a špekuláciou je v prístupe k riziku. Riadenie rizika je to, čo odlišuje obchodovanie od hazardu. Slovo „špekulovať“ pochádza z latinského slova „speculari“, čo znamená zamýšľať sa alebo pozorovať.

To je to, čo obchodníci robia - skúmajú príležitosti, zamýšľajú sa nad ich následkami a rozhodnú sa, čo spraviť na základe svojej intuície a inštinktov. Ak sa mýlia, potom uzatvoria svoje pozície a následne nanovo preskúmajú danú situáciu.

Veľkou výhodou obchodovania je možnosť merania rizika. Ak viete riziko zmerať, potom ho viete aj riadiť.

Meranie rizika nie je len vypočet pravdepodobnosti výskytu nejakých konkrétnych situácií, ale ide skôr o to, že poznáte presný bod, kde uzavrieť svoj obchod s tým, že presne viete o koľko peňazí tak prídete.

Ak túto informáciu poznáte skôr ako spravíte obchod, môžete urobiť racionálne rozhodnutie či vôbec chcete také riziko podstúpiť.

Bez podstupovania rizika nikdy nič nezískate. Tak ako sme už spomínali v úvode tejto knihy, sú to zvyčajne práve tí, ktorí sú pripravení riskovať, čo budú s najväčšou pravdepodobnosťou v živote aj úspešní.

Ak ste rybár, to čo riskujete, je vaša návnada. Ak ste biznismen, riskujete svoju investíciu. Ak ste obchodník, riziku vystavujete svoj kapitál, avšak s obchodovaním môžete kedykoľvek prestať ak z neho nemáte dobrý pocit.

Obchodovanie ponúka oveľa vyššiu kontrolu nad vašim rizikom ako napríklad niektoré investície. Čo sa stane, ak kúpite nehnuteľnosť, ktorú chcete predať ale situácia na trhu sa zvráti tak, že jednoducho nebudete schopní nájsť kupca? Ako sa v takomto prípade vyhnete strate?

Obchodovanie na likvidných trhoch ponúka možnosť regulovať skutočné riziko, pokiaľ teda viete ako túto reguláciu využívať. Schopnosť riadenia rizika si vyžaduje, aby ste mali plán a aby ste rovnako mali schopnosť sa podľa tohto plánu riadiť.

Obchodníci väčšinou zruinujú svoje účty nie kvôli tomu, že nesprávne rozmýšľajú, ale preto, že sa nedržia pravidiel svojho risk-manažmentu.

Dôvodom, prečo obchodníci nepostupujú podľa pravidiel svojho risk-manažmentu, je práve ich mentalita a návyky, ktoré nie sú správne prispôsobené pre obchodovanie. Práve preto sa za dômyselného obchodník považuje ten obchodník, ktorý svoju myseľ prispôsobil požiadavkám obchodovania.

Mohol by som vám celý deň dokola opakovať, že riziko musíte riadiť umiestňovaním stop-lossov alebo prinajmenšom musíte mať svoju myseľ nastavenú tak, že presne viete, kde sa nachádza bod pre uzatvorenie vašej pozície, aby ste sa vyhli ďalším stratám. To, čo však za vás nemôžem spraviť, je stlačiť „spúšť“.

To za vás nemôže spraviť nikto. Vy musíte prebrať zodpovednosť za všetky svoje obchody. Ak neviete prekonať emočnú spätosť so svojimi obchodmi, potom by ste mali využívať automatizovaný systém, kde sa softvér systému riadi podľa pravidiel a bez akéhokoľvek zaváhania umiestňuje stop-lossy.

Už viete, že úspešné obchodovanie závisí od správneho risk-manažmentu. Otázkou len zostáva, aké veľké riziko je akceptovateľné riziko.

V množstve kníh a článkov sa píše o tom, aký je najlepší spôsob riadenia rizika.

Existuje mnoho diskusií o systémoch ako Martingale, čo je systém založený na princípe, že zakaždým keď prehráte stávku, vaša nasledujúca musí byť dvakrát taká, až nakoniec vyhráte a vyrovnáte všetky straty a dokonca budete v zisku. Keďže takýto prístup funguje iba v prípade, že na svojom účte máte k dispozícií neobmedzené množstvo peňazí, moja rada je, aby ste systém Martingale nepoužívali. Mimochodom, kasína systém Martingale milujú, pretože vedia, že o všetky svoje peniaze prídete oveľa skôr ako by ste vyhrali.

Najlepším prístupom pre vás ako pre obchodníka je používať pravidlo percenta vášho kapitálu – pravidlo, ktoré určuje aké riziko je prijateľné pri každom jednom obchode. Aj keď existuje mnoho variácií tohto pravidla, jeho implementácia je pomerne jednoduchá.

Ja osobne mám rád 2% pravidlo, ktorého podstata je v tom, že pri každom obchode môžete riskovať len 2% vášho obchodného kapitálu. To znamená, že ak máte na účte $5,000, na jednom obchode môžete stratiť maximálne $100.

Ak sa dobre zamyslíte nad týmto pravidlom, zistíte že stratu môžete mať až 50x za sebou a stále neprídete o všetky svoje peniaze. Dôvodom je to, že tak ako klesá váš kapitál, rovnako klesá aj veľkosť rizika (straty) na ďalšom obchode.

Vaša prvá strata by bola $100 a na účte by vám zostalo $4,900. Vaša ďalšia strata by bola $98, so zostatkom $4,802. Tretia strata by bola $96 a tak ďalej.

Aj keď vaša strata bude so zmenšovaním vášho kapitálu menšia a menšia , pointa spočíva v tom, že aby ste o všetko prišli, museli by ste mať tak veľa stratových obchodov za sebou až je to len veľmi málo pravdepodobné.

Ak ste si vytvorili metodiku s pozitívnou pravdepodobnosťou úspešnosti, tak ako sme si spomínali v predchádzajúcej sekcií, potom nebudete nikdy čeliť kontinuálnym stratovým obchodom. Pokiaľ bude platiť, že na ziskových obchodoch zarobíte viac ako stratíte pri obchodoch stratových, nikdy o svoj kapitál úplne neprídete. Naopak, budete ziskovým obchodníkom.

Používanie 2% pravidla má aj ďalšie výhody. Pomôže vám pri výpočte toho, aký obchodný kapitál budete potrebovať, na základe toho, na akom trhu obchodujete a aký typ a štýl obchodovania využívate.

Funguje to nasledovne:

  1. Vyberte si inštrument, ktorý chcete obchodovať.
  2. Použite denný graf aby ste mohli sledovať, ako sa daný inštrument obchodoval počas určitej časovej periódy.
  3. Pozrite sa na to, kde by ste vstúpili do pozície podľa vášho systému. Napríklad, ak vstupujete do obchodov na základe prekrížení čiar kĺzavých priemerov, potom zistíte na akej cene by ste takto vstúpili do pozícií.
  4. Stanovte si úroveň kde umiestnite svoj stop-loss. Mali by ste zvoliť taký bod, ktorý nebude dosiahnutý pri bežných trhových výkyvoch.
  5. Vypočítajte, ako ďaleko je stop od vašej vstupnej pozície a koľko táto vzdialenosť činí v peniazoch.
  6. Ak je potenciálna strata väčšia ako 2% vášho obchodného kapitálu, musíte buď: a) zvoliť menšiu časovú periódu alebo b) zvýšiť váš obchodný kapitál alebo c) tento obchod vynechať.

Keď vydelíte vašu potenciálnu stratu dvoma percentami (0.02) dostanete čiastku, ktorú by ste mali mať na svojom obchodnom účte.

Ak chcete obchodovať na denných grafoch, ale priemerne sú minimálne stop-lossy ďalej od vašich vstupných pozícií viac ako 2% vášho kapitálu, v takom prípade a pri týchto podmienkach na svojom účte nemáte dostatočné množstvo kapitálu.

Predpokladajme, že ste sa rozhodli že chcete byť swingový obchodník a že budete obchodovať na základe denného grafu. Vytvoríte si metodiku, ktorá bude založená na vstupe do pozície po „odskoku“ a po úspešnom re-teste suportu.

Zakaždým keď takáto situácia nastane, si všimnete že stop, ktorý je umiestnený tesne pod úrovňou suportu, je v priemere $300 od vašej vstupnej pozície. Potom $300/0.02 = $6,000. To je čiastka, ktorú by ste mali mať na svojom účte.

Ak je to pre vás príliš veľa, vyberte si inú metodiku – takú, ktorá vám zabezpečí vstup do pozície oveľa bližšie k vášmu stop-lossu alebo obchodujte kratšie časové periódy či na iných trhoch.

Pri EURUSD, ak je váš vstup do pozície na úrovni 1.1500 a váš stop je na predchádzajúcom minime 1.1400, čo je rozdiel 100 pipov, a ak pip má hodnotu $1, potom je vaše riziko strata $100. A teraz keď použijeme 2% pravidlo pre výpočet požiadavky na váš obchodný kapitál, dostaneme čiastku $5,000 ktoré by ste v takomto prípade mali mať na svojom účte.Dátum vytvorenia: 08.06.15 16:02

Dátum aktualizácie: 15.06.15 16:45

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.