Schopnosť 10: Vytrvalosť

Počet čítaní: 2287
Vytlač do PDF


Toto je jedenásta časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť, druhá časť, tretia časť, štvrtá časť, piata časť, šiesta časť, siedma časť, ôsma časť, deviata časť a desiata časť.

Tou najjednoduchšou vecou na svete je vzdať sa. To dokáže každý. Avšak vytrvalosť je tým, čo odlišuje víťazov od porazených. Existuje jedno staré japonské príslovie – „spadnite sedemkrát, no postavte sa osemkrát.“ Táto rada platí najmä pre začínajúcich obchodníkov.

Medzi akceptovaním straty z obchodu a zlyhaním pri jeho realizácií je veľký rozdiel. Prijatie straty je súčasťou života obchodníka. Zlyhanie pri realizácií je výsledkom nezvládnutia svojho „remesla“. Prijatie straty nie je zlyhaním – ide predovšetkým o to, akým spôsob riadime svoje pozície, pokým začnú byť ziskové.

Nezvládnutie remesla je zlyhaním vašej snahy. Keďže práve vy máte plnú kontrolu nad snahou naučiť sa svoje remeslo, iba vy môžete rozhodnúť o tom či uspejete alebo nie.

Vytrvalosť je schopnosť vydržať pokračovať aj keď sa vyskytnú nejaké ťažkosti. Ide o disciplínu, trpezlivosť a odhodlanie spraviť všetko pre to, aby ste dosiahli úspech. Nikto nemá úplnú kontrolu nad trhom, rovnako ako žiadny surfer nikdy nebude mať úplnú kontrolu nad oceánom.

Ide však o nekonečné hodiny tréningu a lásku k vlnám, čo mení dobrého surfera na surfera zanieteného, z ktorého sa neskôr stane šampión.

Pri obchodovaní nejde o žiadne súťaženie. Vy ste svojim vlastným protivníkom a tým, koho bude najťažšie poraziť. Bude si to vyžadovať ozajstnú vytrvalosť.

Najlepší spôsob ako vytrvať, až pokým sa z vás nestanú „šampióni“ je začať jednoducho. Vytvorte si systém, ktorý bude jednoduché používať a hlavne si stanovte primerané očakávania.

Asi budete súhlasiť s tvrdením, že príprava si vyžaduje tréning, tréning si vyžaduje vytrvalosť a vytrvalosť si vyžaduje vášeň.

Vždy keď sa vydávate na akúsi cestu, máte určitú predstavu. Aby ste svoju predstavu vedeli zapísať na papier, musíte si vytvoriť podrobný koncept a tento koncept rozdeliť do menších krokov, podľa ktorých budete postupovať.

Tieto kroky definujeme ako úlohy. K úlohám pridelíte finančné a ľudské zdroje. Riadenie týchto zdrojov popri vašej „ceste“ je procesom vašej vlastnej kreativity. A úspešnosť tohto procesu závisí od toho, či ste schopní držať sa svojej prvotnej predstavy.

Vytrvalosť znamená schopnosť vytvoriť si obraz alebo určitý cieľ vo svojej mysli a potom urobiť všetko potrebné na to, aby ste tento cieľ dosiahli. Je to schopnosť mať tento obraz stále živo a jasne v pamäti. Preto je dôležité si svoje poslanie a ciele definovať a zapísať si čo presne chcete dosiahnuť rovnako ako aj postup ako to dosiahnete. Ide o stratégiu, podľa ktorej sa budete dlhodobo riadiť. Tvorba obchodných plánov na každý týždeň pozostáva z taktických krokov, ktoré musíte realizovať za účelom dosahovania vašich dlhodobých cieľov.

Niekedy spravíte krok „vedľa“ a práve to je ten moment, kedy sa musíte znova vzchopiť, na chybu zabudnúť a pokračovať v ceste za svojim cieľ. Vytrvalosť je schopnosťou vedieť pokračovať.

„Hrdinom je obyčajný človek, ktorý nájde silu vytrvať aj napriek obrovským prekážkam.“ (Christopher Reeve)

A nakoniec najdôležitejšie zo všetkého je vždy si užívať si to, čo robíme. Život je na to, aby sme sa smiali a zabávali. Takže aj keď obchodovanie je seriózny biznis, užívať si ho je ešte dôležitejšie.Dátum vytvorenia: 17.06.15 12:31

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.