Saxo Akadémia: 3. Úvod k obchodovaniu CFD

Počet čítaní: 2517
Vytlač do PDF


Vitajte pri úvode do CFD. V tomto videu sa pozrieme nato, čo je CFD, jeho hlavné výhody a ako ho môžete využiť pri obchodovaní.

CFD alebo „Contract For Difference“ vám umožňuje obchodovať na mnohých finančných trhoch, vrátane trhu s akciami, s akciovými indexmi, komoditami, dlhopismi, vzácnymi kovmi a na forexe,

na rastúcich ako aj na klesajúcich trhoch. CFD slúži na odzrkadľovanie cien týchto podkladových aktív a dáva vám možnosť profitovať z pohybov na trhu bez toho, aby ste daný podkladový inštrument vlastnili. Technicky je CFD finančným kontraktom medzi klientom a CFD poskytovateľom. „Rozdiel“ prestavuje rozdiel medzi otváracou a zatváracou cenou pozície. Tento rozdiel je vyplatený v hotovosti akonáhle je pozícia uzatvorená.

CFD vám umožňuje obchodovať na páku, čo znamená, že môžete obchodovať nominálne objemy, ktoré sú väčšie ako tie, ktoré by ste mohli obchodovať pri tradičnom obchode s akciami. CFD vám umožňuje pri vložení malej zábezpeky otvoriť oveľa väčšiu pozíciu. Vo svojej podstate CFD poskytuje vysoko flexibilnú alternatívu k obchodovaniu akcii a futures kontraktov tradičným spôsobom.

Teraz sa poďme bližšie pozrieť na hlavné znaky CFD kontraktov. Páka je jednou z hlavných výhod pri obchodovaní CFD. Všetky CFD obchody sú obchody na páku, čo umožňuje otvárať väčšie pozície ako je váš počiatočný vklad na obchodný účet. Napríklad CFD, ktoré sledujú cenu hlavných akciových indexov, vrátane nemeckého DAXu, ponúkajú možnosť obchodovať objem až 200x väčší ako je výška vášho kolaterálu. Pri CFD na ropu môžete obchodovať objemy až do výšky 100x svojho kolaterálu alebo objem 20x väčší pri akciách spoločností ako je napríklad Apple. Veľkosť páky sa líši v závislosti od vášho poskytovateľa. Znamená to, že môžete obchodovať malé pohyby trhu a vytvárať vysoké výnosy. Avšak dajte si pozor - pákový efekt má dve strany. Na jednej strane zvyšuje vaše zisky pri ziskovom obchode, no znásobuje straty pri stratových obchodoch. Preto je páka hlavným znakom CFD, ktorému musíte úplne rozumieť, aby ste z obchodovania s pákou vyťažili čo najviac a zároveň zvládli risk-manažment. Obchody s pákovým efektom môžu viesť k rozsiahlym stratám, vyšším ako váš vklad.

Ďalším benefitom CFD je, že môžete profitovať z rastúcich ako aj z klesajúcich trhov, čo nazývame "byť dlhý" alebo "byť krátky". Keď ste "dlhý" očakávate, že cena vášho podkladového aktíva bude rásť, spolu s čím bude rásť aj váš zisk. Podobne sa bude zväčšovať vaša strata, pokiaľ bude cena vášho podkladového aktíva klesať. V podstate byť dlhý je to isté ako nákup tradičnej akcie. Opakom dlhej pozície je "byť krátky".

Väčšina CFD sa môže predať na krátko, čím profitujete pri poklese trhu. Prakticky budete iniciovať obchod tým, že predáte CFD, keď sa domnievate, že cena na trhu bude klesať s cieľom kúpiť ho späť za cenu nižšiu. Váš profit bude potom rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Je tu aj ďalší benefit pri obchodovaní CFD, a tým je možnosť rozloženia trhového rizika držaním viacerých pozícií na rôznych globálnych trhoch naraz aj napriek tomu, že máte limitovaný obchodný kapitál. To je možné vďaka relatívne malým objemom jednotlivých CFD kontraktov. Napríklad, keď chcete obchodovať futures kontrakt na ropu, obchodujete minimálny objem 1 lot, ktorý sa rovná 1000 barelom ropy. Pri CFD môžete obchodovať už objem 25 barelov.

CFD pomáha aj pri znižovaní rizika na devízovom trhu. Napríklad, ak si chcete kúpiť tradičnú akciu ako Apple, ktorá je ocenená v dolároch a váš účet je v eurách, obchodná platforma konvertuje vaše eurá na doláre, aby ste mohli za akcie zaplatiť. Za to vám bude účtovaný poplatok za konverziu meny pri kúpe aj predaji akcií. Takisto, kým vlastníte akcie, môžete strácať kvôli pohybu kurzu mien. CFD sú denominované v rôznych menách. Takže ak je váš účet v eurách a vy chcete obchodovať CFD na akcie Apple v dolároch, nemusíte konvertovať žiadne eurá na doláre. Musíte len mať na účte dostatočné množstvo eur ako maržu na pokrytie poplatkov alebo potenciálnych strát. Iba zisky a straty, ako aj zaplatené poplatky musia byť konvertované do meny vášho účtu.

Kľúčový aspekt CFD obchodovania je časový rámec. CFD sú ideálne pre aktívne krátkodobé alebo intra-denné obchody. Je to kvôli tomu, že umožňujú obchodníkom profitovať z nárastu alebo poklesu cien, ktoré sa dejú z hodiny na hodinu alebo z minúty na minútu a to vstupom do dlhých alebo krátkych pozícií. Ceny CFD sú kótované tak isto ako podkladové trhy, cenou BID a OFFER. BID je cena, za ktorú môžete predávať a OFFER je cena, na ktorej môžete nakupovať. Ako pri všetkom aj pri obchodovaní CFD vznikajú isté náklady. Za CFD na akcie, ETF a ETC platíte poplatky, tak isto ako by ste platili, ak by ste kupovali tradičné akcie. Pre iné CFD obchody sú poplatky automaticky zahrnuté v sprede. Môžu existovať aj iné finančné alebo pôžičkové náklady súvisiace s CFD. Tie zahŕňajú napríklad poplatok za pôžičku, ktorá vzniká, ak si požičiate akciu, s cieľom vytvoriť krátke CFD na túto akciu. Čo je to shorting si vysvetlíme zvlášť v našom ďalšom vzdelávaní.Dátum vytvorenia: 19.06.15 16:19

Dátum aktualizácie: 22.06.15 16:31

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.