Základné pravidlá tradingu

Počet čítaní: 2803
Vytlač do PDF


Zásadnou chybou ašpirantov na obchodovanie je domnienka, že úspešní obchodníci sa nemýlia. Opak je však pravdou. Dôležitý faktor úspechu však tkvie v pravidlách a nie v predikcii samotnej. Dovolíme si preto povedať, že pred vstupom na finančný trh sú pravidlá money-manažmentu dôležitejšie ako obchodná stratégia sama.

Pokiaľ svoje vlastné pravidlá pre obchodovanie na finančnom trhu ešte nemáte, radi vás oboznámime s trojicou tých našich. Veríme totiž, že ich aplikáciou a dodržiavaním svoje šance na finančnom trhu významne zvýšite. Zmyslom našej práce je totiž budovanie dlhodobej spolupráce s obchodníkmi, akými môžete byť aj vy.

PRVÉ PRAVIDLO 5:1

Čo toto pravidlo znamená? Jedná sa o nami odporúčaný pomer medzi vašim reálnym kapitálom a objemom pozície, ktorú hodláte otvoriť. Inými slovami reálny pákový efekt, pri ktorom neodporúčame otvoriť objem trhovej pozície vyšší ako maximálne 5-násobok svojho reálneho kapitálu.

Ak by ste napríklad nakupovali reálne akcie firmy A, ktorých burzová cena je 5.000 EUR za kus, museli by ste za každú nakúpenú akciu zaplatiť 5.000 EUR. Pri derivátoch vám však stačí zložiť na kúpu takejto akcie istú maržu, často nie väčšiu ako 10% z nominálnej hodnoty akcií. Túto maržu skladáte brokerovi, prostredníctvom ktorého tento derivát obchodujete. Pri jeho obchodovaní tak prichádza k uzatvoreniu dohody medzi vami a brokerom o vzájomnom finančnom vysporiadaní z rozdielu cien podkladového nástroja. Inými slovami, ak ste derivát u brokera nakúpili lacnejšie a následne ste mu ho predali, broker vám vyplatí z daného rozdielu zisk. Ak však bola situácia opačná, dosiahli ste stratu, ktorú zaplatíte brokerovi. Marža tak predstavuje pre brokera zábezpeku plnenia vašich prípadných záväzkov z danej pozície voči nemu a jeho partnerom.

Rovnako to platí aj pri derivátoch na ostatné podkladové aktíva, ako napríklad meny. Ukážme si preto, ako by uplatnenie pravidla 5:1 vyzeralo na modelovom príklade obchodovania na Forexe bez dodávky.

Predpokladajme, že očakávate rast kurzu Eura voči USD. Na krížovom kurze EUR/USD tak chcete nakúpiť euro a predať usd. Menový pár EUR/USD tak budete nakupovať. Náležitosti sú nasledujúce:

  • Výška našich reálnych finančných prostriedkov na účte u brokera: 10tis EUR
  • Broker vyžaduje zábezpeku, maržu: 1% (100:1)
  • Prvé odporúčané pravidlo od TRIM Broker - max. objem. vs. kapitál 5:1

Aplikáciou pravidla 5:1 by váš objem pozície nemal byť väčší ako 10tis. x 5 = 50tis. EUR/USD. Objem na FX sa môže vyjadrovať v absolútnej hodnote alebo v tzv. lótoch. V takom prípade sa pod označením objemu 1 lót myslí objem 100tis. Ako možno z tohto príkladu vidieť, štandardná maržová požiadavka vám nebráni upraviť si svoj reálny pákový efekt medzi objemom pozície a reálnym kapitálom podľa vlastného uváženia.

DRUHÉ PRAVIDLO: 2%

Nedovoľte strate z obchodu presiahnuť 2% z hodnoty svojho účtu. Zdanlivo jednoduché pravidlo má zásadný význam vo finančnom manažmente. Obchodník sa totiž vo svojich predikciách a zámeroch často mýli. Napriek tomu dokáže byť úspešný.
Jedným z dôvodov je, že straty zatvára, keď sú relatívne malé, no zisky ponecháva rásť. Znie to jednoducho, no prax ukazuje, že to obchodníci robia často naopak. Keď sa veľké očakávania menia na veľké straty, prestávajú myslieť racionálne. Pravidlom 2% tak zabránite, aby sa z vášho obchodovania stala hazardná hra s „all in“.

TRETIE PRAVIDLO: 2:1

Kedy kúpiť a kedy predať? Takmer hamletovská otázka. I tu je však odpoveď mrazivo jednoduchá. Nakupovať na minimách a predávať na maximách. Napriek tomu len málo obchodníkov si pred svojim obchodom skontroluje na grafe najbližšie opakujúce sa cenové úrovne – rezistencie alebo suporty.

Sú to tie cenové úrovne, pri ktorých sa v minulosti cena často odrážala, respektíve cena nebola schopná dané úrovne okamžite prekonať. Takéto cenové úrovne nachádzajúce sa nad aktuálnou trhovou cenou nazývame odporom (rezistenciou) a úrovne pod trhovou cenou podporou (suportom).

Cenové pásmo medzi významnými suportmi a rezistenciami tak predstavuje prvé a zároveň i minimálne obchodné pásmo, o ktorom je nutné predpokladať, že jeho extrémy môžu byť kedykoľvek opäť dosiahnuté.

Racionálne je predávať vtedy, ak sa cena pohybuje blízko rezistencie a nakupovať pri suportoch. Pravidlo 2:1 hovorí, že by obchodník mal vstupovať do obchodov, pri ktorých môže získať minimálne dva krát toľko, čo bude riskovať.

Ak je teda obchodné pásmo tvorené významnou rezistenciou na cene 300 Eur, suportom na cene 200 Eur a naša súčasná cena je 280 Eur, v zmysle nášho pravidla sa tak bude javiť nákup na cene 280 eur za krajne nevýhodný. Pre potenciál 20 eur zisku by sme totiž riskovali potenciálnu stratu vo výške 80 Eur.Dátum vytvorenia: 06.10.15 17:59

Dátum aktualizácie: 07.10.15 08:44

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.