Spred a likvidita

Počet čítaní: 1700
Vytlač do PDF


Ako sme videli v predchádzajúcich článkoch, spred alebo rozdiel medzi predajnou trhovou cenou (bid) a nákupnou trhovou cenou (offer) je závislý najmä od záujmu trhových participantov o dané aktívum. Ak je záujem o inštrument veľký (investori ho chcú nakupovať alebo predávať) potom dávajú svoje bidy a offere blízko trhovej ceny. Tým tak zlepšujú trhový spred. Naopak, pokiaľ je ich záujem malý, potom je aj likvidita na trhu malá a spred sa automaticky rozširuje.

Likvidita je vlastne meradlom uzatvorených obchodov na danom inštrumente. Čím je likvidita vyššia, potom aj spred bude užší, naopak so zmenšovaním likvidity sa spred zväčšuje. Preto rozdeľujeme aj finančné inštrumenty na likvidné alebo nelikvidné.

Likvidné a nelikvidné finančné inštrumenty

Likvidné finančné inštrumenty sú tie najčastejšie obchodované. Takéto inštrumenty sú aj najvýhodnejšie na obchodovanie, pretože ich spread je najmenší. Na každom trhu môžeme nájsť likvidné a nelikvidné inštrumenty.

Na forexe sú najlikvidnejšie hlavné meny ako americký dolár, euro a japonský jen. Menšiu likviditu nájdeme na menej významných menách ako britská libra, švajčiarsky frank, austrálsky, kanadský a novozélandský dolár. Likvidita nám výrazne klesá s prechodom k exotickým menám ako je juhoafrický rand, turecká líra či maďarský forint. Tie meny sa prakticky obchodujú iba počas otváracích hodín lokálnych bánk.

Podobne je to aj s akciami firiem, kedy akcie najvýznamnejších podnikov majú malý spread a akcie menej významných firiem zaznamenávajú výrazný rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Podobné rozdiely môžeme nájsť aj medzi komoditami o ktoré je najväčší záujem ako je ropa a zlato a menej obchodovanými komoditami ako je káva alebo cukor. Nasledujúci graf ukazuje porovnanie likvidných a menej likvidných inštrumentov:

 

--image1--Dátum vytvorenia: 24.12.09 13:20

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.