Rating dlhopisov

Počet čítaní: 1564
Vytlač do PDF


S cieľom informovať investorov o tom, ako je na tom ekonomika jednotlivých krajín, vznikli ratingové agentúry, ktoré vytvárajú vlastné hodnotenie úverového rizika daných krajín. Medzi najdôležitejšie ratingové agentúry patrí  Moody's, Standard & Poor's, a Fitch. Tieto agentúry majú moc znížiť alebo zvýšiť rating alebo ohodnotenie krajiny, čím v podstate určujú za akých podmienok im budú investori požičiavať na finančnom trhu. Čím je rating krajiny horší, tým je menšia pravdepodobnosť, že investor krajine požičia.

Nasledovná tabuľka uvádza hodnotenie ratingových agentúr. Ratingové agentúry odlišne oceňujú a označujú riziko krajín, avšak ich rating je veľmi podobný. Niektoré krajiny môžu mať u rôznych ratingových agentúr rôzny rating, väčšinou sa však časom zaradia pod ten istý investičný stupeň.

Celá tabuľka je rozdelená na dve časti – investičný rating (AAA až po BBB-) a neinvestičný rating. Pri neinvestičnom ratingu je nákup dlhopisov krajiny označovaný ako špekulatívny. Väčšina finančných inštitúcií má striktne stanovený limit aké dlhopisy môže a nemôže kupovať a preto, keď sa krajina dostane do neinvestičného ratingu, tak v podstate je odsúdená k tomu, že si už na trhu nedokáže požičiavať. Dátum vytvorenia: 15.05.10 21:49

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.