Obchodovanie dlhopisov

Počet čítaní: 1470
Vytlač do PDF


TRIM Broker ponúka možnosť investovať do dlhopisov alebo obchodovať s dlhopismi na platforme SaxoTrader po tom, ako si investor zriadi obchodný účet u spoločnosti Saxo Bank.

Investovanie do dlhopisov

Investor, ktorý má prémiový účet vo výške viac ako 100,000 USD môže priamo nakupovať akékoľvek dlhopisy, ktoré Saxo Bank ponúka. Nejedná sa len o štátne ale aj korporátne dlhopisy. Saxo Bank však nevedie zoznam všetkých ponúkaných dlhopisov a preto je nutné pre zistenie, či dokáže sprostredkovať nákup požadovaného dlhopisu, kontaktovať priamo díler banky. Rovnako môžete pre bližšie informácie kontaktovať spoločnosť TRIM Broker.

Nakúpené dlhopisy môže obchodník použiť ako kolaterál (zábezpeku) pre obchodovanie maržových produktov banky. Komisia za obchod je 0,08% (minimálne však 80 EUR).

Obchodovanie dlhopisov

Obchodník však môže okrem nákupu a držby dlhopisov aj špekulovať na ich pohyb. Na takéto niečo mu stačí štandardný účet u Saxo Bank. Tá ponúka obchodovanie dlhopisov pomocou Futures na dlhopisy. Nasledujúca tabuľka udáva najdôležitejšie dlhopisové futures:

Futures na dlhopisy môžeme obchodovať z okna Obchodovanie futures, ktoré nájdeme v hlavnom menu platformy Futures. Vpísaním uvedených kódov z predchádzajúcej tabuľky sa nám zobrazia minimálne dva najobchodovanejšie kontrakty Futures na dlhopisy, ktoré môžeme nakúpiť alebo predať na krátko.
Napríklad uvedený kontrakt ZNM0 má nominálnu hodnotu približne 120,000 dolárov a na jeho obchodovanie je požadovaná marža 1755 dolárov. Viac o možnostiach obchodovania Futures zistíte z on-line vzdelávania TRIM Broker sekcie Futures. Dátum vytvorenia: 15.05.10 22:02

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.