Úrokový diferenciál

Počet čítaní: 2359
Vytlač do PDF


Vieme, že každá mena má svoju vlastnú úrokovú sadzbu. Z predchádzajúceho obrázku sme videli, že úrokové sadzby sa neposkytujú iba na dlhšie úložky ale aj na veľmi krátke úložky ako je jeden deň. Na trhu preto existuje aj denná sadzba, ktorá sa nazýva over-night (O/N) alebo sadzba na jednu noc. Preto pokiaľ si požičiame peňažné prostriedky na jednu noc musíme danú sadzbu zaplatiť. Čo to však znamená požičať si prostriedky na jednu noc?

Koniec dňa

Koniec dňa nazývame tiež End of Day (EOD). Ako sme už povedali v predchádzajúcich článkoch, koncom dňa na forexe je väčšinou 23:00 CET alebo 21:00 GMT. Presnejšie je koncom dňa 5:00 PM EST, čo je päť hodín popoludní newyorského času. Počas zmeny letného a zimného času nastáva na dva týždne časový posun, kedy sa 23:00 posúva o hodinu jedným alebo druhým smerom.

Koniec dňa je dôležitý preto, lebo pokiaľ cez tento čas máme otvorenú akúkoľvek pozíciu, tak sa upravuje o úrokový diferenciál. Jednoducho platí, že pokiaľ sme napríklad predali EURUSD, tak sme krátki na eure a dlhí na dolároch. Pre euro teda platíme úrok a pre dolár ho získavame. Stačí, aby sme mali pozíciu otvorenú iba pár sekúnd cez koniec dňa a vystavujeme sa teda pôsobeniu úrokových sadzieb. Väčšina intradenných obchodníkov uzatvára svoje pozície do 23:00 aby sa nevystavovali úrokovým sadzbám.

Princíp fungovania úrokových sadzieb (carry trades)


Aby sme presne pochopili prečo sa otvorená forexová pozícia musí počas noci upraviť o úrokové sadzby, tak si ukážme alternatívny pohľad na forex. Mnoho obchodníkov totižto vyhľadáva úrokové sadzby ako zdroj svojich ziskov, je to jedna z najjednoduchších forexových stratégií nazývaná "carry trades". Ukážme si princíp, na ktorom je stratégia carry trades založená:

Predstavme si, že sadzby na dolár sú tak nízke, že sa oplatí si zobrať dolárový úver. Pokiaľ by sme si zobrali ročný úver, tak z predchádzajúcej tabuľky vieme, že dolár si môžeme požičať za 0,939%. (Pozn. teraz však vystupujeme z pohľadu top banky, ako fyzická osoba máme sadzbu upravenú o rizikové prirážky). Naopak na druhej strane existujú meny, ktoré poskytujú vysoké úrokové sadzby, ako napríklad austrálsky dolár. Keby sme investovali do neho, tak na ročnej báze získame 5,168%.

Tento obchod vlastne môžeme ako banka kedykoľvek aj vykonať. Takže si požičiame americké doláre na rok za 0,939%, zmeníme ich na austrálske doláre a tie vložíme do banky na rok za 5,168%. Takýmto spôsobom sme po roku na úrokoch získali 4,229%. Pokiaľ sa teda nezmení kurz AUDUSD tak táto čiastka je našim výnosom.  4,229% nazývame úrokový diferenciál a ukazuje potenciál zisku na dlhodobej, ročnej pozícií na AUDUSD.

Obchod na forexe je preto to isté ako požičanie si jednej meny, jej následná konverzia do druhej meny a držba tejto meny. Menu, ktorú predávame sme si ako keby od banky požičali a menu, ktorú nakupujeme sme ako keby banke požičali.

Všetky otvorené pozície na forexe cez koniec dňa sú upravované práve o daný úrokový diferenciál pomocou swapových bodov. Naopak, pokiaľ obchodujeme na forexe iba intradenne a všetky pozície uzavrieme do konca dňa, tak sa nás úrok vôbec netýka.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 31.12.09 16:33

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.