Trh dlhopisov

Počet čítaní: 1591
Vytlač do PDF


Ako investori máme na výber, či chceme nakúpiť nový dlhopis (zúčastníme sa aukcie) alebo nakúpime dlhopis na trhu. Dlhopisy sa obchodujú na burze cenných papierov a tento trh sa označuje ako sekundárny trh, pretože sa na ňom obchodujú iba už emitované dlhopisy. Naopak, za primárny trh sú označované aukcie dlhopisov.

Investovanie a špekulácie


Okrem investorov, ktorí dlhopisy nakupujú, existuje aj skupina obchodníkov, ktorí špekulujú na nárast alebo pokles dlhopisov. Títo obchodníci môžu dlhopisy aj predávať na krátko, to znamená špekulovať na pokles ceny dlhopisov (nárast úrokových sadzieb). Na dlhopisy sa špekuluje pomocou obchodovania úrokových futures, na jednej z búrz futures. Bežný investor to môže robiť priamo zo svojej obchodnej platformy. Pri obchodovaní Futures na dlhopisy obchodujeme cenu dlhopisu a nie jeho výnos.

Sledovanie ceny dlhopisu

Ceny Futures na dlhopisy sa preto dajú využiť aj pri sledovaní cien dlhopisov, ku ktorým je veľmi komplikované získať priamy prístup. Nasledujúci obrázok ukazuje vývoj ceny 10-ročných amerických dlhopisov ako kontinuálnych kontraktov futures. Tie sa obchodujú na chicagskej burze CME.

 

Momentálne sa americké dlhopisy kótujú nad hodnotou 100, ktorú označujeme ako par alebo nominálnu hodnotu dlhopisu. Pokiaľ sa dlhopis obchoduje nad parom, tak sa obchoduje s prémiou (držitelia dlhopisu z prvej aukcie majú zisk) a pokiaľ sa obchoduje pod parom tak sa obchoduje s diskonotom (držitelia dlhopisu z prvej aukcie majú stratu). (Pozn.: americké dlhopisy sa však stále kótujú v cenách 1/32%, takže cena 119’25 znamená 119+25/32).Dátum vytvorenia: 15.05.10 22:00

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.