Swapové body

Počet čítaní: 3644
Vytlač do PDF


Videli sme, že na forexe sa oplatí nakupovať dobre úročené meny a predávať horšie úročené meny. V jednoduchosti môžeme povedať, že pokiaľ nakúpime napríklad EURHUF a necháme pozíciu otvorenú po viacero dní, tak na úrokoch strácame. Naopak, pokiaľ EURHUF predáme, tak na úrokoch získavame. Viac si o tomto princípe povieme v kapitole obchodných stratégií, konkrétne o spôsobe fungovania „carry trades“. 

Swapové body

Swapové body nám odzrkadľujú to, koľko získavame alebo strácame na každej otvorenej pozícií na forexe. Devízový swap je derivát, ktorý môžeme považovať dohodu dvoch strán o tom, že si budú vymieňať plynúce úrokové sadzby z rôznych mien. Od neho sa odvádzajú práve swapové body, avšak viac si o nich kvôli ich modifikáciám a komplikovanosti hovoriť nebudeme. Dôležité je však vedieť len to, že swapové body odzrkadľujú rozdiel úrokových sadzieb dvoch mien, ktoré obchodujeme.

Ak chceme swapové body vypočítať, použijeme nasledovný vzorec:

pričom
    r1 je úroková sadzba hlavnej meny
    r2 je úroková sadzba vedľajšej meny
    spot je aktuálny devízový kurz
    D je doba platnosti

Nezabudnime však, že r1 ako aj r2 sú iné pre nákup swapu a iné pre jeho predaj, keďže pri nákupe si jednu menu vždy požičiavame za offerovú cenu a druhú požičiavame za bidovú cenu, a pri predaji opačne. To znamená, že swap má inú hodnotu pre nákup páru a inú hodnotu pre jeho predaj.

Sledovanie swapových bodov

Swapové body však nemusíme prácne kalkulovať, nájdeme si ich napríklad na stránke SaxoBank, kde každý deň kalkuluje swapy pre všetky menové páry a krosy. Swapovú tabuľku nájdeme na tejto adrese: http://www.saxobank.com/prices/forex/historic-swap-points. Príklad swapových bodov pre austrálsky dolár ukazuje nasledujúca tabuľka:

 

--image2--Dátum vytvorenia: 31.12.09 16:35

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.