Saxo Akadémia: 1. Úvod k obchodovaniu forexu

Počet čítaní: 2623
Vytlač do PDF


Vitajte pri úvode k menovému trhu, tiež nazývanému forex alebo FX. V tomto videu sa pozrieme na to, čo je fx spot a forward, ich hlavné výhody a ako ich môžete využívať pri obchodovaní.

Obchodovanie na forexe je proces konvertovania jednej meny do meny druhej. Zvyčajne sa obchoduje sa ako OTC (mimo burzy), čo znamená, že trh je aktívne tvorený marker-makermi (tvorcami trhu) na rozdiel od iných finančných produktov, ktoré sú obchodované na burze. Na OTC trhu môžeme obchodovať FX spot ako aj forward.

Teraz sa pozrime na hlavné znaky forexu. Keď obchodujete forex, kupujete jednu menu a zároveň predávate druhú menu, takže forex je vždy obchodovaný ako menový pár. Prvá mena paru je základná (bázická) mena a druhá mena je mena variabilná. Druhá mena je hodnotou X jednotiek prvej meny. Táto hodnota predstavuje výmenný kurz menového páru. Inými slovami, je to cena tohto menového páru.

Každá mena má priradený 3-pismenový kód, napríklad kód pre americký dolár je USD, kód pre euro je EUR a kód pre japonský jen je JPY. Kombinácia dvoch kódov vytvára menový pár. Páry sú zoradené podľa hierarchie, ktorá určuje poradie jednotlivých mien páru. Napríklad, ak sa obchoduje euro voči americkému doláru, vždy sa obchoduje ako EURUSD. Takže keď chcete špekulovať, že hodnota eura bude oproti USD rásť, nakúpite EURUSD, čo znamená, že kúpite euro a zároveň predáte tú istú čiastku konvertovanú na USD. Ak by ste ale špekulovali, že hodnota amerického dolára bude oproti hodnote eura rásť, potom by ste predávali EURUSD.

Pip prestavuje štandardný prírastok, ktorý definuje pohyb ceny menového páru. Jeho úlohou je zmerať veľkosť zmeny výmenného kurzu menového paru. Inými slovami, zisk alebo stratu, ktorú dosiahnete, keď obchodujete. Všeobecne predstavuje 1 pip štvrté desatinné miesto ceny, príkladom je EURUSD, avšak pri niektorých menových pároch je pip druhá, tretia alebo dokonca aj piata desatina. Najznámejším príkladom výnimky pri pravidle 4. desatinného miesta je USDJPY, kde 1 pip predstavuje druhú desatinu jeho ceny. Avšak pamätajte, že v súčasnosti väčšina forexových platforiem ponúka ceny s extra desatinou napríklad 1/10 alebo 1 /2 pipu. Toto môžeme vidieť častejšie pri hlavných menových pároch ako pri vedľajších pároch.

Peňažná hodnota vášho zisku alebo straty závisí od nominálnej čiastky, ktorú obchodujete. Ak ste by ste získali 50 pipov pri EURUSD a obchodujete 1 milión eur, vynásobíte 1 milión krát 50 pipov a váš zisk je v tomto prípade 5 000 amerických dolárov. Pipy sú vyjadrené v druhej mene menového páru, takže 50 pipov pri USDJPY nemá takú istú hodnotu ako 50 pipov pri EURUSD.

Vstupovanie do novej pozície môže byť vykonané na reálnych kotáciách - jedným kliknutím na elektronickej platforme. Druhou možnosťou je zadanie objednávky. To zahŕňa zadanie objednávky na určitej cene, ktorá sa zobchoduje iba ak sa daná cena dosiahne v rámci platnosti objednávky. Najčastejšie používané typy objednávok sú trhové objednávky, limit a stop objednávky. Každá z týchto objednávok sa zvyčajne používa v odlišných situáciách. Trhová objednávka môže byť buď na kúpu alebo na predaj na trhovej cene, inak povedané tam, kde momentálne trh obchoduje.

Objednávky limit sú najčastejšie využívané na vstup do špecifickej pozície na úrovni, ktorá je lepšia ako súčasná úroveň na trhu. Napríklad ak by ste mali záujem kúpiť EURUSD, no iba na cene, ktorá je o 50 pipov lepšia ako je súčasná trhová cena, môžete vytvoriť objednávku limit na nákup na vami požadovanej úrovni, ktorá je nižšia ako súčasná úroveň na trhu. Limit objednávky môžu byť takisto využité na výber ziskov. Na zaistenie si budúceho potenciálneho zisku z dlhej pozície môžete vytvoriť objednávku na predaj za vyššiu cenu ako je momentálna cena.

Objednávky stop sú zvyčajne využívané ako nástroj risk-manažmentu na ochranu pozície pred rozsiahlou stratou. Stopy sú vždy umiestnené na horších úrovniach ako je súčasná cena. Napríklad ak chcete predávať keby trh poklesol o povedzme o 50 pipov, svoj stop na predaj umiestnite 50 pipov pod súčasnou trhovou cenou. Objednávky limit aj stop sú vykonané a transformované do pozície iba vtedy, ak trh dosiahne konkrétne hodnoty, na ktoré boli objednávky zadané v rámci stanoveného času objednávky.

Transakcia je vykonaná na stanovenej cene v deň vyrovnania, ktorý je známy ako „spot date“ pre fx spotové transakcie, čo je zvyčajne dva pracovné dni (t+2) po uzavretí obchodu, ale sú aj výnimky, keď dochádza k vyrovnaniu už o jeden pracovný deň (t+1). Forwardové transakcie naopak umožňujú vybrať si neskorší deň vyrovnania. Pri obchodovaní na forexe sa investori snažia predvídať budúcu zmenu hodnôt dvoch mien. U väčšiny brokerov každá forexová transakcia prechádza počas noci cez "roll-over", aby odzrkadľovala nový deň vyrovnania až do jej uzavretia.

Obchodovanie spotu na forexe je vhodne pre krátkodobých obchodníkov, ale pokiaľ by ste chceli držať pozíciu dlhodobo, napríklad mesiac, v tom prípade je vhodnejšie zvoliť FX forward. Pri forwarde je úrokový diferenciál medzi oboma menami fixný a hneď zahrnutý v cene forwardu pri zobchodovaní. To znamená, že váš zisk alebo strata nebudú ovplyvnené žiadnymi potenciálnymi zmenami medzi úrokovými sadzbami počas držby pozície. Na druhej strane, pokiaľ držíte spotovú pozíciu dlhodobejšie, úrokový diferenciál sa môže meniť zo dňa na deň a odrazí sa na cene prostredníctvom roll-overu, až pokiaľ pozícia nebude uzavretá.

Keďže sú ceny na forexe determinované takými malými zmenami ako je štvrté alebo piate desatinné miesto, v súčasnosti je bežným využívať obchodovanie na páku. To znamená, že môžete obchodovať nominálne hodnoty, ktoré sú väčšie ako skutočná hodnota na vašom účte. Niektorí brokeri vám umožnia obchodovať so 100x pákou hodnoty vášho účtu. Aj napriek tomu, že to môže byť lákavá ponuka a môže zaručiť obrovské zisky, môže rovnako znamenať aj rozsiahle a rýchle straty. A preto risk-manažment a obozretnosť sú kľúčovými elementami obchodovania na forexe.

Predtým, ako začnete obchodovať na FX, mali by ste poznať svoj vlastný vzťah k riziku, odpovedaním si na tieto otázky:

  • Koľko peňazí mám k dispozícií na investovanie?
  • Koľko z toho môžem stratiť alebo som potenciálne ochotný stratiť?
  • Keď obchodujem, koľkokrát z 10 mám pravdu?

Rozumný pomer rizika k zisku je kľúčový pre vašu dlhodobú úspešnosť.

Zdroj: SaxoAcademyDátum vytvorenia: 18.06.15 16:04

Dátum aktualizácie: 19.06.15 16:25

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.