Prvé kroky pri navrhnutí úspešného systému

Počet čítaní: 2111
Vytlač do PDF


Toto je druhá kapitola z publikácie Tvorba a použitie automatizovaných obchodných stratégií. Prvá kapitola

Vo všeobecnosti je známych iba pár absolútnych právd – len málokedy je rozumné použiť slová ako „vždy“ alebo „nikdy“ pri opise konkrétnych situácií. „Nikdy nehovor nikdy“ – túto frázu sme už počuli všetci.

V tomto prípade však uvediem jednu výnimku – ak existuje niečo, čo sa približuje k absolútnej pravde vo svete vývoja systémov, je to tvrdenie, že čím je systém jednoduchší, tým vyššia je pravdepodobnosť jeho výnosnosti.

Za viac ako 20 rokov programovania systémov či už pre jednotlivých obchodníkov alebo mnoho firiem sa stalo zrejmým, že pokiaľ ide o vývoj stratégie, jednoduchosť víťazí.

Niektorí z najúspešnejších obchodníkov, ktorých poznám, sa sústreďujú len na jeden alebo dva indikátory, ktoré aplikujú na jednom alebo dvoch inštrumentoch. Títo obchodníci trávia väčšinu svojho času inými aktivitami a čakajú iba na upozornenia z ich naprogramovaných systémov pre vstup alebo výstup z pozícií. Suverénne prehlasujú, že ich dni sú neuveriteľne nudné – ale zato veľmi výnosné.

Dôležité teda je to, že systém nemusí byť vôbec komplikovaný na to, aby bol výnosný.

Na druhej strane som vytvoril aj také stratégie, ktoré obsahujú množstvo strán s kódmi EasyLanguage, a to so snahou prekonať všetky úskalia trhu, napríklad pomocou viac-podmienkových vstupov, súhrnných výstupov, opätovných vstupov do pozície, atď. Avšak len veľmi ojedinele ak vôbec, sa tieto stratégie osvedčili ako úspešné.

Keď sa pozriete na podstatu akejkoľvek stratégie lepšie, zistíte to isté – to, o čo sa vždy snažíme, je s určitosťou predpovedať pohyby ceny v rámci nejakého pásma pravdepodobnosti. Z toho potom logicky vyplýva, že na to, aby sme to dosiahli, musíme pri našich výpočtoch a pri rozpoznávaní formácií na týchto grafoch zostať čo najbližšie k momentálnej trhovej cene ako sa dá. Veľa systémov príliš detailne analyzuje pohyby ceny a to až do takej miery, že výsledkom je oneskorený indikátor, ktorý nie je schopný efektívne reagovať v reálnej situácií. Vytvorenie RSI zo stochastického indikátora a následne výpočet kĺzavého priemeru výsledného riešenia je len jedným z príkladov až prílišného analyzovania pohybu ceny a dopracovania sa k oneskorenému indikátoru alebo obchodnej stratégií. Častokrát je už totižto dávno „po“ veľkej časti pohybu ceny a to ešte predtým ako sú takéto oneskorené výpočty vôbec schopné identifikovať momentálny trend.

Takisto sa zamyslíte nad tým, že keď na cenovom grafe použijeme technickú analýzu, to o čo sa vlastne snažíme, je predvídať ľudské správanie z matematického hľadiska. Všetky pohyby cien akéhokoľvek inštrumentu sú výsledkom ľudských interakcií – či už je to obchodovanie na pite, ručné zadávanie obchodov alebo naprogramovanie počítača pre zadávanie obchodov s vopred stanoveným cieľom. Vytvorenie objektívneho riešenia k subjektívnej situácií je problematické, ale omnoho komplikovanejším sa stáva práve vtedy, keď sa obchodník snaží problém až príliš matematicky analyzovať.

Krok 1: Analýza grafu

Yogi Berra by pravdepodobne povedal: „Vidieť môžeš veľa aj keď sa budeš len pozerať“. A práve to je prvý krok v procese vytvorenia stratégie – stráviť musíte veľa času jednoducho len pozorovaním rôznych cenových grafov a hľadaním toho, čo sa bude javiť ako opakujúci sa ziskový obchodný setup.

Na základe princípu „jednoduchosť je to najlepšie“, tu môžeme vidieť príklad typického spoľahlivého setupu s využitím čiary kĺzavého priemeru a Indexu relatívnej sily. V tomto prípade (obrázok 5), signál na nákup sa vygeneruje ak RSI klesne pod 40, zatiaľ čo 200-dňový kĺzavý priemer trenduje vyššie.

Obrázok 5 (AOS TradeStation)

Teraz keď už sme vytvorili signál na nákup, ďalším krokom pre našu stratégiu je navrhnutie výstupu z pozície. Keď sa pozrieme iba na tento graf (obrázok 6), je zrejmé, že RSI signál väčší než 65 bude predstavovať ziskový výstup z každého nášho obchodu.

Obrázok 6 - AOS TradeStation

Graf pod tým (obrázok 7) ilustruje hypotetické výsledky vygenerované našou naprogramovanou stratégiou.

Obrázok 7 - AOS TradeStation

Krok 2: Testovanie systému

Naša automatizovaná stratégia sa podľa tohto grafu javí ako zisková. Ale aká bude situácia v iné dni? Teraz nastáva moment, kedy do procesu tvorby systému vstupuje možnosť back-testovať stratégiu pomocou rozsiahleho množstva historických dát. Výlučne sledovaním dát vygenerovaných týmito simuláciami sa bude obchodník schopný presvedčiť, či zvolil vhodný prístup pri reálnom obchodovaní.

Testovanie môže indikovať nevyhnutnosť zmeny určitých vstupov nášho systému (dĺžka kĺzavého priemeru, level RSI pre nákup a predaj), pridanie iných filtrov ako je napríklad čas dňa kedy začať a skončiť obchodovanie, alebo použitie úrovní pre stop a target.

Avšak iba zopár (ak vôbec nejaká) z týchto nevyhnutných úprav by bola možná bez testovania na historických dátach - tie sú dostupné iba ak je stratégia nastavená ako automatizovaná.

Rozsiahly Strategy Performance Report na TradeStation poskytuje množstvo detailov o výkonnosti vášho systému, či už ide o numerické alebo grafické dáta. Tak máte možnosť analyzovať takmer každý parameter výkonnosti systému, aký si vyberiete – či už ide o čistý zisk (net profit), faktor zisku (profit factor), percento ziskových obchodov (percentage of winning trades), počet po sebe idúcich ziskových a stratových obchodov (number of consecutive winners and losers), pokles (drawdown), opakujúce sa výsledky obchodu podľa dní, týždňov, mesiacov alebo rokov. Aj keď nie každý využije každú jednu kategóriu na analýzu, bolo by nezvyčajné, ak by tu niekto nenašiel vôbec žiadne vhodné dáta potrebné na kontrolu svojho systému. O týchto reportoch si povieme detailnejšie v nasledujúcej kapitole.

Reporty by však nemali byť jediným zdrojom pre analýzu výkonnosti stratégie. Veľa technicky zameraných obchodníkov často obmedzí analýzu svojho systému výhradne na analýzu zo štatistického pohľadu. Takáto analýza, postavená len na dátach, veľmi často spôsobuje, že obchodník prehliadne dôležité detaily výkonnosti stratégie, ktoré budú mať zaručene dopad na výkon stratégie v budúcnosti. Práve z tohto dôvodu vždy odporúčam obchodníkom, aby si nielenže prešli dáta výkonnosti, ale takisto pozorne preskúmali skutočný graf obchodu, najmä kvôli očividným chybám alebo nerozumným obchodom, ktoré mohli byť stratégiou vygenerované. Napríklad, by ste si mohli všimnúť, že v určitých špecifických periódach dňa sa v rýchlom slede generuje veľmi veľa dlhých a krátkych obchodov kvôli trhovej koncentrácii (market congestion). To môže jednoznačne ovplyvniť jednak výnosnosť ako aj konzistentnosť stratégie. Aj keď takúto situáciu vieme napraviť zopár jednoduchými korekciami systémového kódu, je veľmi nepravdepodobné, že tento problém by bol odhalený výlučne len pri skúmaní čísel vygenerovaných v Strategy Performance Reporte.

Napokon, stratégia bola pôvodne navrhnutá na základe skúmania série cenových grafov, takže neupustite od týchto pozorovaní ani počas testovacej fázy.

Krok 3: Držte sa praktickosti

Jednoduchosť systému nie je jediným faktorom, ktorý vedie k vytvoreniu úspešného systému – postup sám o sebe musí byť mať takisto aj praktické využitie. Stratégia, ktorá je navrhnutá obchodovať 30-krát za deň, s 3-centovým cieľovým ziskom, zatiaľ čo je nastavený 25-cenový ochranný stop, nemá vysokú pravdepodobnosť na dlhodobejšie prežitie v reálnom svete. Aj napriek tomu, že tento systém môže na grafe vyzerať veľmi dobre a môže byť takisto podporený slušnými výsledkami back-testovania, netreba vám veľa fantázie, aby ste pochopili, že stop, ktorý vymaže zisk na posledných 9 obchodoch nie je vhodným riešením.

Zapamätajte si teda princíp KISS – Keep it simple and sensible – Držte sa jednoduchosti a praktickosti.

Prispôsobte systém svojmu obchodnému štýlu

Vaša stratégia musí kopírovať alebo prinajmenšom dopĺňať váš vlastný obchodný štýl. Obchodovať nebudete efektívne, pokiaľ nebudete veriť tejto základnej teórií. Každý má svoj vlastný obchodný štýl – aj vtedy, ak ste ešte nikdy v živote žiadny obchod nespravili. Poznáte svoj vzťah k riziku a to, ako často chcete obchodovať, ktorým trhom rozumiete najlepšie, atď.

Pri zavedení systému je častokrát najzložitejšie nabrať odvahu a systém spustiť, aby za vás obchodoval na živom trhu. Koniec koncov, obchodovanie je vlastne práca hlavou – často sa uvádza, že 75% obchodovania je obchodovanie psychologické. Mnoho obchodníkov bude spochybňovať každý obchod, ktorý je generovaný ich vlastnou stratégiou a veľakrát ihneď vystúpia z obchodu manuálne a to pri malej strate alebo skromnom zisku aj na úkor toho, že už len sledujú ako obchod dosiahol omnoho ziskovejší výsledok.

Navrhnutie automatizovanej stratégie, ktorá je založená na vašom osobnom obchodnom štýle vám výrazne uľahčí obchodovanie po tom, ako je systém kompletný a otestovaný.

Zhrnutie

  1. Prvoradé pravidlo pri vytváraní stratégie je držať sa jednoduchosti.
  2. Čas strávený štúdiou cenových grafov a indikátorov je priamo úmerný kvalite skompletizovanej stratégie.
  3. Dôsledné testovanie je kľúčové.
  4. Pri vývoji stratégie si pravidelne kontrolujte na cenové grafy.
  5. Uistite sa, že finálna stratégia robí rozumné a praktické obchody v reálnom čase.
  6. Stratégie, ktoré sa zhodujú s obchodným štýlom jej užívateľa majú oveľa väčšiu šancu na úspech.


Dátum vytvorenia: 22.04.15 12:32

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (2)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.