Menové spotové obchody

Počet čítaní: 2054
Vytlač do PDF


Forex vznikol zo spotových dodávkových obchodov. Subjekty, ktoré vlastnili jednu menu a mali záujem ju zmeniť za druhú menu, tak mohli robiť takmer výhradne na trhu medzi komerčnými bankami. Tieto transakcie sa realizovali cez vlastné účty bánk a preto sa spotový trh s dodávkou nazýva aj medzibankový spotový trh. Aktuálne ceny kurzov, ktoré sledujeme pri obchodovaní na menovom trhu, sa tak nazývajú medzibankové ceny.

OTC trh

Forex sa obchoduje primárne na medzinárodnom trhu finančných inštitúcií a preto je trhom, ktorý nie je centralizovaný a tak neexistuje žiadna forexová burza. Takýto trh sa nazýva mimoburzový alebo over-the-counter (OTC). Spotový forexový trh je teda pavučinou finančných inštitúcií, pričom neexistuje žiadny dozorný orgán, ktorý by zastrešoval forexové transakcie. Neexistuje preto ani oficiálna minimálna alebo maximálna cena dosiahnutá za daný deň.

Napriek tomu však existujú elektronické trhy, ktoré umožňujú svojim účastníkom navzájom obchodovať a tak vytvárajú polo-oficiálne ceny, ktoré finančný trh akceptuje. Medzi takéto systémy patrí EBS, Reuters alebo Bloomberg. Cez tieto systémy obchodujú veľké finančné inštitúcie, keďže prístup k nim je finančne veľmi náročný. Všetky tieto systémy ale ponúkajú takmer rovnaké ceny a môžeme tak povedať, že na trhu až na pár výnimiek (v čase nízkej likvidity) existuje jedna iba „oficiálna“ cena. A práve túto cenu sprostredkúvajú brokeri svojim klientom.

Vyrovnanie obchodov

Práve z dôvodu, že Forex vznikol ako medzibankový trh, existujú určité špecifiká jeho fungovania. Jedným z nich je to, že keď vykonáme transakciu na forexe, nevyrovná sa hneď. Väčšinou sa vyrovná až za dva pracovné dni. Analógiou tohto princípu je to, že keď spravíme napríklad medzibankový prevod, tak bežne trvá až 2 pracovné dni, kým sa po odpísaní peňazí z nášho účtu, tieto peniaze pripíšu na účet, kam peniaze zasielame. Jednoducho banka má dva dni na to, aby transakciu realizovala. Splatnosť alebo vyrovnanie spotových transakcií je preto T+2 (dva dni po obchode).

Samozrejme s modernými technológiami je spojené zrýchľovanie týchto transakcií, no to sa deje iba postupne. Vieme, že napríklad prevody medzi účtami v tej istej banke sa realizujú už v ten istý deň a často v reálnom čase. Podobnú technológiu ponúkajú aj brokeri pri uzatváraní našich pozícií, kedy nečakajú 2 dni, ale obchody sa vyrovnajú u niektorých okamžite a u iných až na konci dňa. No pokiaľ by sme boli aktívni na medzibankovom trhu, stále by sme na vykonanie transakcie čakali 2 dni. Existujú ale výnimky, keď napríklad vyrovnanie transakcií v kanadskom dolári sa realizuje v čase T+1. 

CFD na forex

Možnosť vykonávať spotové obchody s dodávkou prenecháme tým, ktorí spolupracujú s bankami alebo inými platobnými inštitúciami a majú dostatočne veľký vklad na bežnom účte a rovnako majú aj bežné účty vedené v cudzích menách. Veľká väčšina investorov však už považuje dodávkové obchody za anachronizmus a kvôli zjavným výhodám obchoduje spot bez dodávky, čiže obchoduje na maržu. Viac si o CFD na Forex povieme v ďalšom článku.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 06.09.10 12:38

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.