Menové CFD (CFD na forex)

Počet čítaní: 1488
Vytlač do PDF


Spotové obchody bez dodávky sú základným typom špekulatívneho obchodovania na forexe. V tomto článku si priblížime tento typ transakcie.

CFD

Spotové obchodovanie bez dodávky sa vykonáva cez inštrument s názvom CFD. Ten predstavuje finančný nástroj Contract for Difference, ktorého kurz je naviazaný na spotový medzibankový trh.  Touto operáciou neprichádza k bezhotovostnej výmene jednej meny za druhú, ale len k výmene finančného rozdielu plynúceho z rozdielu medzi otváracím a zatváracím kurzom pozície.

Tvorcom tohto trhu je broker, ktorý preberá ceny pre svoje CFD z medzibankového trhu a tie ponúka svojim klientom. Avšak vykonanú transakciu nemusí posunúť ďalej na trh a často ju drží proti svojmu klientovi. Preto môžeme brokerov rozdeliť na ECN brokerov -  tých, ktorí transakcie klienta skutočne realizujú na trhu a bežných brokerov, ktorí transakciu držia proti klientovi. V zásade je ale klientovi jedno, cez akého brokera obchodujeme, keďže broker ponúka klientovi vždy trhovú cenu.

Pákový efekt

Broker umožňuje klientovi otváranie pozícii na pákový efekt prostredníctvom marže tvoriacej percentuálny podiel z objemu pozície, čím sa toto obchodovanie stáva dostupnejším. Nakoľko požadovaná marža u väčšiny svetových brokerov predstavuje často menej ako 1% z objemu pozície, umožňujú tak  viac ako 100-násobný pákový efekt.

Takto vysoký pákový efekt hrozí pri neuváženom a príliš riskantnom obchodovaní vysokými stratami.  Pred každým obchodom by sme preto mali zvážiť reálny pákový efekt medzi veľkosťou pozície a naším obchodným kapitálom. Pre začiatočníkov odporúčame, aby reálny pákový efekt (t.j. objem pozície / reálny kapitál) nebol vyšší ako 10. Ak máme napríklad na účte €10,000, tak by sme nemali otvárať pozície vo väčšom objeme ako €100,000.

Úrokový diferenciál

CFD je nástroj vhodný predovšetkým pre krátkodobé, ideálne intradenné špekulácie. Dôvod je jednoduchý – pokiaľ nechávame otvorenú pozíciu cez noc (rollover time = 23:00), tak do hry vstupujú úrokové sadzby. Podobne ako je to pri našom úvere z banky, aj u brokera sa platia úroky z otvorených pozícií. Tieto úroky sa platia z celej otvorenej pozície a väčšinou sa pohybujú  okolo hodnoty 3% z tejto sumy. Dlhodobé držanie pozície (cez CFD) tak môže byť výrazne stratové, keď napríklad ročná pozícia s využitím 10-násobnej marže by nás stála až 30% nášho pôvodného kapitálu. 

Úrokový diferenciál sa dá využiť aj v náš prospech, a to v prípade, že nakúpime menu, ktorá je vysoko úročená a predáme menu, ktorá je nízko úročená. Vtedy platba úroku za úver môže byť nižšia ako zisk z úrokového diferenciálu a dlhodobá držba tohto obchodu je pre nás pozitívna. Viac si o tom povieme v časti o swapových bodoch forwardoch, ako aj v sekcií stratégií „carry trades“.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 06.09.10 12:44

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.