Forex a jeho výhody

Počet čítaní: 1711
Vytlač do PDF


Forex je najobľúbenejší finančný trh. Nie je to náhodou. Foreign Exchange, devízový alebo menový trh má na rozdiel od ostatných  trhov obrovské výhody. Medzi ne patrí najmä vysoká likvidita, čo znamená, že na trhu sa nachádza veľké množstvo účastníkov so záujmom kupovať a predávať. Tým sa  vytvárajú dobré obchodné podmienky, najmä čo sa týka nízkych nákladov na vstup do pozície alebo malej obchodnej marže. Zosumarizujme si hlavné výhody forexu:

•    Trh je otvorený 24 hodín denne (nedeľa večer – piatok večer)
•    Nízke spredy pri obchodovaní (poplatok od 0,013%)
•    Vysoká likvidita (možnosť obchodovať veľké objemy)
•    Vysoký pákový efekt (nízka požiadavka na maržu)
•    Sofistikované platformy (automatické a poloautomatické nastavenia, pomôcky)
•    Obchodovanie v reálnom čase a na reálnych cenách (skutočné živé ceny)

Napriek tomu, že Forex poskytuje obrovské množstvo výhod,  zďaleka nie je najjednoduchším trhom. Problémom je, že výborné obchodné podmienky často nútia obchodníkov robiť „overtrading“ alebo obchodovať viac ako by bolo vhodné. To vytvára tlak na kapitál klienta najmä v situáciách veľkých trhových pohybov. Preto kľúčom pri obchodovaní forexu je Money manažment, o ktorom si povieme viac neskôr. Na začiatok stačí, ak budeme vedieť, že Forex poskytuje množstvo výhod ale aj rizík v prípade, že trader podcení pákový efekt na forexe a používa oveľa vyšší pákový efekt ako by bolo rozumné.  

Forex je o obchodovaní svetových mien alebo dlhodobom investovaní do svetových mien. Investičný kapitál sa presúva medzi krajinami a ich menami a práve presun tohto kapitálu spôsobuje pohyby devízových kurzov. Uvedomme si, že na každom finančnom trhu platí to isté ako na forexe, že ceny vznikajú na základe zmeny ponuky a dopytu. Ak začnú investori preferovať euro nad americkým dolárom pretože očakávajú, že kapitál vložený do eura sa zhodnotí lepšie ako kapitál vložený do dolárov, potom hodnota dolára bude pod tlakom vyššej ponuky klesať voči euru, po ktorom bude dopyt rásť. Forex je tak najmä o hľadaní trendov vývoja svetových mien. Veľa obchodníkov tak robí chybu v tom, že sa sústredí na hľadanie rovnovážnej ceny medzi menami a obchodovanie ich oscilácií, čo je z dlhodobého hľadiska stratovou stratégiou.

Forex je o obchodovaní dvoch mien navzájom alebo o dlhodobejšom investovaní do zaujímavých mien. Drvivá väčšina záujmu obchodníkov spočíva v snahe špekulovať na cenovom pohybe dvoch mien a tomu sa budeme v ďalších článkoch prioritne venovať.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 28.12.09 14:38

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.