Cena dlhopisu

Počet čítaní: 3889
Vytlač do PDF


Celý čas sme hovorili o výnosoch dlhopisov, ale nespomenuli sme oveľa zásadnejšiu vec – cenu dlhopisu. Dlhopis je cenný papier a preto má svoju cenu. Táto cena však na rozdiel od bežného názoru nie je fixná a hýbe sa dolu alebo hore v závislosti od dopytu alebo ponuky investorov.

Predstavme si, že sme nakúpili dlhopis v hodnote 1 mil. euro a výnosom 3%. Každý rok tak budeme dostávať od štátu úrok 3% a tým pádom máme pocit, že na dlhopise nemôžeme prerobiť. Avšak nie je to tak. Skutočne, pokiaľ budeme dlhopis držať až do dátum splatnosti, tak na jeho konci dostaneme istinu ako aj posledný ročný kupón. Avšak pokiaľ by sme dlhopis chceli na trhu predať pred jeho splatnosťou, tak jeho cena takmer nikdy nebude 1 mil., ale bude vyššia alebo nižšia. Na dlhopise tak prerobíme, alebo zarobíme. Vysvetlime si dôvod.

Náš dlhopis sme v máji nakúpili s úrokom 3%. Júnová aukcia dlhopisov však dopadne pre štát horšie a výnos porastie na 4%. Tým pádom všetci, ktorí dlhopis nakúpili v júni majú vyšší výnos až o 1%. Vidíme, že za naše peniaze momentálne dostávame menej ako by sme dostali na poslednej aukcií. Môžeme sa preto rozhodnúť náš dlhopis predať a za peniaze vstúpiť do ďalšej aukcie dlhopisov a očakávať, že dostaneme výnos 4%.  

Ak podobne rozmýšľa viacero investorov tak svoje staré dlhopisy vypredávajú a ich cena klesá, keďže dopyt po menej výnosných dlhopisoch je malý a naopak ich ponuka je veľká. Dlhopis sa tak predáva za menej ako je jeho nominálna hodnota. Preto všetci tí, ktorí držia takéto dlhopisy dosahujú straty, a to aj napriek faktu, že na konci splatnosti dostanú svoj nominál ako aj úrok. Jednoducho existuje iné lepšie využitie peňazí, na ktorom by zarobili viac.

Výnos a cena dlhopisu

Vidíme, že existuje inverzný vzťah medzi cenou dlhopisu a jeho výnosom. Ak výnos rastie, tak cena dlhopisu klesá a pokiaľ výnos na dlhopisoch klesá, tak jeho cena rastie.

Investori a dlhopisy

Práve uvedený inverzný vzťah je dôvod, prečo aj v prípade, že štát neskrachuje a svoje dlhopisy vyplatí, tak držitelia dlhopisov môžu dosiahnuť obrovské straty. A to najmä v prípade, že sa potrebujú dlhopisov z nejakého dôvodu zbaviť.
 
Najväčší držitelia dlhopisov sú fondy a finančné inštitúcie a tým pokles úrokových sadzieb veľmi vyhovuje. Úrokové sadzby z dôvodu expanzívnej monetárnej politiky klesajú už takmer 30 rokov, kedy po inflačných 70. rokoch dosahovali viac ako 10%. Počas tohto dlhého obdobia všetci, ktorí vlastnili dlhopisy zarábali, keďže ich cena neprestajne rástla.

Dnes sú však úrokové sadzby takmer na nule. Znamená to, že úroky môžu ísť iba hore. V prípade rastu úrokových sadzieb tak držitelia dlhopisov dosiahnu obrovské straty. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa monetárna politika nebude v čase krízy príliš rýchlo sprísňovať.Dátum vytvorenia: 15.05.10 21:53

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.