Bid a offer

Počet čítaní: 2023
Vytlač do PDF


Vieme, že cena je závislá od ponuky a dopytu, avšak stále nevieme ako presne vzniká. Pozrime sa na skupinu medveďov, ktorí chcú predávať a skupinu býkov, ktorí chcú nakupovať.

Každý trhový účastník chce nakúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie. Povedzme, že cena ropy sa obchoduje na úrovni 70 dolárov. Znamená to, že býci nakupujú a chcú nakupovať na cene pod 70 dolárov a medvede predávajú alebo chcú predávať na cene nad 70 dolárov.  Pokiaľ sa na trhu nič nedeje, ani býci a ani medvede nemajú dôvody na nákupy alebo predaje, tak nebudú robiť nič iba udržovať svoje nákupné alebo predajné objednávky.

Vo svojej podstate znamená BID objednávku na nákup, OFFER objednávku na predaj. Objednávka je príkaz, že ak cena poklesne nižšie na zadanú úroveň, tak príkaz sa má realizovať. Býci, ktorí chcú nakupovať najčastejšie zadávajú objednávky na nákup, teda do trhu zadávajú svoje BIDY a medvede, ktorí chcú predávať, zadávajú na trh svoje OFFERE, alebo objednávky na predaj. Situácia vyzerá nasledovne:

 

Z priloženého obrázka vidíme, že najsilnejší záujem lacno nakúpiť leží na úrovni 69,99. Najsilnejší záujem draho predať leží na úrovni 70,02. Z tohto môžeme odvodiť trhovú cenu 69,99/70,02. Toto je statická cena v prípade, ak sa na trhu nič nedeje a býci ako aj medvede vyčkávajú na nové impulzy.

Rozdiel v cene medzi najlepším BIDom a najlepším OFFERom nazývame SPRED (spread). Spread je často najväčší poplatok, ktorý platíme pri obchodovaní na finančných trhoch.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 24.12.09 13:08

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.