Austrálsky dolár (AUD)

Počet čítaní: 1291
Vytlač do PDF


Austrálsky dolár sa začal používať v roku 1966, keď nahradil austrálsky šterling pri zavedení desatinného systému. V súčasnosti je austrálsky dolár 5. najobchodovanejšia mena na svete.

História AUD

Míľniky austrálskeho dolára (história AUD)

  • Austrálska mena bola v období Bretton-Woods zafixovaná k USD hodnotou 1,12
  • Po roku 1971 začal austrálsky dolár plávať, avšak ešte viac ako dekádu držal svoje naviazanie najmä na americký dolár cez kôš mien
  • V roku 1983 bolo naviazanie na americký dolár a ostatné meny opustené
  • V roku 2001 dosiahol AUD svoje historické minimá na úrovni 0,4775
  • Od roku 1983 dosiahol svoje maximum v roku 2008 na úrovni 0,9850


Čo ovplyvňuje austrálsky dolár

 Austrálsky dolár je komoditná mena, ktorá je naviazaná na svetovú cenu komodít. Nízka cena komodít znamená nízku hodnotu AUD, tak ako sme to videli v roku 2000. Táto mena je preto výrazne kopíruje ekonomický cyklus. To bol jeden z dôvodov jej silného prepadu v čase krízy v roku 2008. Avšak silný dopyt Číny po komoditách za posledné roky ťahá austrálsky dolár na vyššie úrovne a v súčasnosti tak hrozí tlak na paritu, ktorú sme nevideli vyše 25 rokov.

Druhým dôležitým faktorom,  ovplyvňujúcim austrálsky dolár sú jeho vyššie úrokové sadzby (momentálne má najvyššie sadzby zo všetkých hlavných mien). To zvyšuje jeho atraktivitu a tlačí ho vyššie. Avšak v prípade poklesu ekonomického rastu a ďalších finančných problémov hrozí sťahovanie tejto likvidity a oslabenie austrálskeho dolára. Existuje tak rovnako silná korelácia medzi akciovými trhmi a hodnotou AUD.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 05.10.10 08:48

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.