Výpočet ziskov a strát

Počet čítaní: 1491
Vytlač do PDF


Vráťme sa ešte raz k našej čakajúcej objednávke, kde sme nastavili vstupnú úroveň na 1,4360, výstupnú úroveň na 1,4420 ako limit a 1,4320 ako stop. Situáciu znázorňuje nasledujúci graf:

 

Takto sme si vytvorili jednoduchú obchodnú stratégiu. Otázkou však stále ostáva, akú veľkú pozíciu by sme mali otvoriť. Väčšina obchodníkov otvára automaticky napríklad 1 lot, čiže objem 100,000 a vtedy presne a ľahko vedia vypočítať svoj potenciálny zisk alebo stratu.

Vieme, že pri objeme 100,000 má jeden pip hodnotu 10 dolárov. Keďže naša možná strata je 40 pipov, potom vieme, že môžeme prerobiť 400 dolárov. Na druhej strane náš možný zisk je 60 pipov, čo znamená, že môžeme získať 600 dolárov. Voliť si okrúhlu hodnotu pozície však nie je úplne optimálne, čo si ukážeme v kapitole o Money manažmente. Objem svojej pozície by sme preto mali prispôsobovať maximálnej možnej strate, ktorú by sme chceli pri nepriaznivej situácií dosiahnuť.

Niekedy však nie je jednoduché rýchlo si vypočítať veľkosť našej možnej straty, najmä ak obchodujeme krosy ako AUDJPY alebo EURGBP. Práve na to by nám mohla slúžiť priložená tabuľka. Pri zadaní objemu pozície a úrovní zisku a straty si z nej dokážeme ľahko vypočítať našu potenciálnu stratu či zisk.Dátum vytvorenia: 03.01.10 17:36

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.