Úrokové sadzby a LIBOR

Počet čítaní: 3914
Vytlač do PDF


Vieme, že na forexe vždy obchodujeme dve meny, jednu menu nakupujeme a jednu menu predávame. Každá mena má pritom vlastnú úrokovú sadzbu. Úroková sadzba na účte v amerických dolároch je iná ako úroková sadzba na účte v maďarských forintoch; to vedia všetci, ktorí majú vedené bankové účty v rôznych menách. Kvôli ponuke a dopytu ako aj ovplyvňovaniu úrokových sadzieb centrálnou bankou tak každá mena má inú hodnotu úrokovej sadzby.

LIBOR

Úrokové sadzby rôznych mien zobrazuje LIBOR, čo je londýnska medzibanková úroková sadzba. Túto sadzbu stanovujú londýnske banky, ktoré ju tvoria vzájomný požičiavaním si peňažných prostriedkov. Presnejšie povedané LIBOR kompiluje BBA (British Bankers Assosiation) na zákalade fixingu úrokových sadzieb vybraných bánk. Od nej sa odvíjajú sadzby úrokov na meny na všetkých ostatných trhoch.

Aby sme boli presní musíme uviesť, že ako pri všetkých finančných inštrumentoch, tak aj pri úrokových sadzbách existuje bidová sadzba a offerová sadzba. LIBOR (London InterBank Official Rate)  je práve offerová sadzba, za ktorú banky peniaze požičajú a LIBID (London InterBank Official Rate) je sadzba, za ktorú si banky v priemere za daný deň peniaze požičajú.

Z ceny LIBORu a LIBIDu odvodzuje úrokové sadzby aj SaxoBank. Úrokové sadzby, ktoré poskytuje SaxoBank môžeme nájsť napríklad na platforme SaxoTrader v položke Nástroje / Úrokové sadzby. Úrokové sadzby z posledného dňa v roku 2009 ukazuje nasledovný obrázok:

 

Vidíme, že pri niektorých sadzbách je záporná cena, čo je spôsobené tým, že cena LIBIDu alebo úrokovej sadzby za požičanie si danej meny je záporná, čo znamená, že banky nechcú danú menu vlastniť. Priemerná úroková sadzba je preto pre niektoré meny a niektoré obdobia záporná.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 31.12.09 16:32

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.