Technická analýza - Sviečkové formácie

Počet čítaní: 7281
Vytlač do PDF


V tomto článku si vysvetlíme sviečkový graf, ukážeme si najpoužívanejšie sviečkové formácie, ktoré sú jednou zo zložiek technickej analýzy.

Prvým východiskom pre možnosť využívania sviečkových formácií je naučiť sa "čítať" sviečkový graf. Sviečky "Doji" vznikli už pred viac ako 300 rokmi a používajú sa dodnes pre ich jednoduchosť a vypovedaciu schopnosť. Poznáme dve základne sviečky a to medvediu a býčiu sviečku. Samotné sviečky používajú obchodníci aj ako signál pre ich obchodné stratégie. (sviečkové formácie)

Medzi najpoužívanejšie jedno-sviečkové formácie môžeme zaradiť hlavne kladivo (hammer), padajúcu hviezdu (Shooting star) a obesenca (Hanging man). Sviečka kladivo je obratová formácia a vyskytuje sa hlavne pri klesajúcom trende. Má približne 60% pravdepodobnosť úspechu (testované na akciových trhoch). Padajúca hviezda je medvedia obratová formácia, podobne ako formácia kladiva sa používa pri dennom grafe. jej úspešnosť je približne 59% (testované na akciách). Formácia obesenec je často spomínaná obratová formácia, avšak pravdepodobnosť pokračovania býčieho trendu je 59% (testované na akciách). Preto sa skôr preferuje práve formácia padajúcej hviezdy za obratovú formáciu a naopak obesenec za pokračujúcu formáciu. Existuje veľké množstvo sviečkových patternov za zmienku stojí ešte napríklad náhrobný kameň (gravestone), ranná hviezda (Morning star) alebo vážka (dragon fly)...

Dôležitou súčasťou technickej analýzy je prepájanie jednotlivých súčasti. Trendových línií, suportov a rezistencií, sviečkových paternov, indikátorov, kĺzavých priemerov a initial balance. Mix všetkých týchto zložiek TA poskytuje obchodníkovi lepší pohľad na dianie na trhu aj keď v mnohých prípadoch sa stretávame s protichodnými signálmi a technická analýza je do značnej miery subjektívna záležitosť. To je jednou z najväčších nevýhod samotnej technickej analýzy.

V literatúre o sviečkových formáciách nájdeme aj dvoj-sviečkové aj troj-sviečkové formácie. Ich úspešnosť je nanajvýš otázna, pretože použitie týchto formácií na rôznych inštrumentoch vykazuje rôznu pravdepodobnosť úspešnosti, ktorá sa môže v čase výraznejšie meniť. Z tých základných si však priblížime najmä býčie a medvedie pohltenie. Ide o obratové formácie skladajúce sa z jednej medvedej a jednej býčej sviečky. Býčie pohltenie dosahuje pravdepodobnosť úspešnosti na úrovni 63% (testované na akciách). Naopak medvedie pohltenie dosahuje pravdepodobnosť úspechu na úrovni 79%. Dôležité je si uvedomiť, že nie vždy musí dôjsť k zmene dlhodobejšieho trendu.

Väčšina chartistov sa zhoduje na tom, že inštrument na grafe má nejaký trend. Avšak existujú aj periódy, kedy trend nie je jasný. Ak by sa ceny pohybovali vždy bez akéhokoľvek trendu, bolo by zložité používať technickú analýzu. Preto je dôležité identifikovať a rozlišovať fluktuácie na trhu od dlhodobého trendu.Dátum vytvorenia: 27.03.15 12:00

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.