Najvolatilnejšie páry a krosy

Počet čítaní: 1557
Vytlač do PDF


Volatilita je veľmi dôležitý faktor, ktorý musia brať obchodníci do úvahy pri svojich rozhodnutiach, či sa jedná o nastavenie stop-lossov alebo vstupných úrovní. Volatilita je vlastne štandardná odchýlka pohybu, čo v jednoduchosti znamená, o koľko sa cena inštrumentu za určité časové obdobie zmení. Volatilitu vieme pekne merať a úplne jednoduchým indikátorom, ktorý nám ju ukazuje, je ATR alebo Average True Range. ATR meria pohyb inštrumentu za dané časové obdobie. Nasledujúci graf ukazuje ATR na dennom grafe EURUSD.

 Average True Range (ATR)

Z tohto grafu vidíme, že ATR(200) dosahuje hodnotu skoro 150 pipov. Znamená to, že EURUSD sa za posledných 200 obchodných dní hýbe priemerne 150 pipov denne. 150 pipov denne je 0,0150, čo pri súčasnom kurze 1,3850 znamená   0,0150/1,3850=1,08%. Vidíme tak, že priemerný denný pohyb eura je zhruba 1%. Každý menový pár má však rozdielny pohyb, jeden je málo volatilný, iný je volatilný viac. Ich súčasnú volatilitu ukazuje nasledujúca tabuľka:

Najvolatilnejšie fx menové páry

Z tabuľky vidíme, že najväčší denný pohyb z vybraných inštrumentov ponúka NZDJPY, ktorý sa hýbe o vyše 2%, pričom podobne sú na tom aj ostatné jenové krosy. Najmenej volatilné sú naopak európske krosy, najmä EURCHF.  Volatilita nás bude viac zaujímať pri money manažmente.Dátum vytvorenia: 08.10.10 20:47

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.