Menové páry a krosy

Počet čítaní: 1845
Vytlač do PDF


Ak chceme na forexe obchodovať, môžeme využiť dva hlavné spôsoby. Prvým je obchodovanie jednej meny voči druhej mene, druhým spôsobom je obchodovanie jednej meny, voči košu ostatných mien. Prvým spôsobom väčšinou špekulujeme na rast alebo pokles jednej meny voči druhej. Druhým spôsobom sa investuje do jednej meny, ktorá by mala posilniť alebo oslabiť voči ostatným menám (košu mien). Ako kôš mien si môžeme predstaviť napríklad dolárový index, ktorý meria výkonnosť dolára voči šiestim ostatným hlavným svetovým menám. O dolárovom indexe si povieme neskôr. V tejto časti nás bude zaujímať obchodovanie jednej meny voči inej mene.

Ak chceme obchodovať euro voči doláru, tak budeme obchodovať menový pár EUR/USD čo tiež zapisujeme ako EURUSD. Ak má napríklad EURUSD hodnotu 1,5 znamená to, že jedno euro má hodnotu 1,5 dolára. Ak budeme obchodovať menový kros GBPJPY a ten má hodnotu 160 znamená to, že jedna britská libra má hodnotu 160 japonských jenov.

Dvojice mien rozdeľujeme na menové páry a menové krosy. Americký dolár má dlhodobo pozíciu najpoužívanejšej svetovej meny a preto pokiaľ menová dvojica obsahuje americký dolár, tak sa nazýva pár, pokiaľ americký dolár neobsahuje, nazýva sa kros. Kros preto, lebo napríklad obchodovanie EURJPY prebieha cez krížové obchodovanie párov EURUSD a USDJPY.

Vidíme, že páry a krosy majú svoje vlastné zápisy. Tieto sa vykryštalizovali samovoľne počas histórie a ich zápis sa bežne používa v jednotnom tvare. Ak napríklad obchodujem dolár oproti euru, tak bežný zápis tohto menového páru EURUSD, čiže euro na prvom mieste a dolár na druhom mieste. Nasledujúca tabuľka ukazuje najčastejšie zápisy hlavných menových párov a krosov:Dôležité tiež je to, že kde leží hlavná likvidita obchodovania menových krosov. Väčšina mien sa obchoduje najmä voči doláru, preto najlepšia likvidita bude na pároch EURUSD alebo GBPUSD. Obchodovanie EURGBP preto nebude tak likvidné ako obchodovanie párov a veľa krát bude cena na EURGBP vytváraná cez udané menové páry. Meny európskych krajín však budú mať najlepšiu likviditu voči euru, keďže práve voči euru prebieha väčšina obchodných vzťahov subjektov danej krajiny.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 28.12.09 14:46

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.