Japonský jen (JPY)

Počet čítaní: 1579
Vytlač do PDF


Japonský jen je tretia najobchodovanejšia mena sveta, avšak devízové rezervy centrálnych bánk v tejto mene sú minimálne a to najmä kvôli ich malej atraktivite vzhľadom k nízkym úrokovým sadzbám. Jen tak tvorí zhruba 3% svetových devízových rezerv.

História JPY 

Míľniky japonského jenu (história JPY)

  • Po druhej svetovej vojne bol japonský jen zafixovaný voči americkému doláru kurzom 360, ktorý bol udržovaný až do roku 1971
  • Nízka hodnota jenu pomohla naštartovať japonský export a krajina začala na začiatku 70. rokov produkovať vysoké obchodné prebytky
  • Smithsonovská dohoda zafixovala kurz na úrovni 308
  • Pri stanovení voľne plávajúcich kurzov jen posilňoval a ani neustále vládne intervencie mu nepomohli oslabiť. Oslabenie jenu sa dialo najmä v časoch ropných kríz, keďže Japonsko je vysoko závislé od dovozu ropy. Po doznení ropných kríz sa kurz stabilizoval v pásme 200-250. 
  • Najsilnejšie posilnenie zažil jen po Plaza Accord, kedy posilnil z hodnoty 239 v roku 1985 až na úroveň 128 v roku 1989. 
  • V apríli 1995 japonský jen dosiahol nové minimá na úrovni 80, keď japonská ekonomika takmer dosiahla veľkosť americkej ekonomiky.
  • Dlhodobá kríza v Japonsku od roku 1990 a politika nulových úrokových sadzieb vytvorila fenomén carry trades  a japonský jen sa tak obchodoval v pomerne stabilnom pásme, pričom slúžil ako mena financujúca svetový ekonomický rast.
  • Pri pokračovaní ekonomickej krízy pokračuje aj odvíjanie sa obchodov carry trades a japonský jen je tak tlačený k novým historickým maximám.


Čo ovplyvňuje japonský jen

Japonská ekonomika je naviazaná vo veľkej miere na exporte, ktorému vyhovuje slabý jen. japosnký premiér Abe preto po roku 2011 začal vyvíjať tlak na centrálnu banku, aby prišla s agresívnymi monetárnymi stimulmi. Do vedenia centrálnej banky vybral Kurodu, ktorý vystriedal dovtedy uplatňovanú politiku forexových intervencií za masívne kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré pomohlo jen výrazne oslabiť. Dôvodom je snaha cez slabý jen ako aj QE naštartovať infláciu. Vývoj japonského jenu preto bude záležať hlavne na tom, či bude  v Japonsku rásť cenová hladina.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 04.10.10 19:26

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.