Britská libra (GBP)

Počet čítaní: 1950
Vytlač do PDF


Britská libra alebo pound šterling je oficiálnou menou Veľkej Británie a jej kráľovských dŕžav. GBP je treťou najpoužívanejšou menou pre účely rezerv centrálnych bánk s malým objemom vyše 4%.
 
História GBP 

Míľniky vo vývoji šterlingu (história GBP)

•    Britská libra vstúpila do systému voľne vymeniteľných mien na úrovni 2,65 voči americkému doláru a až do roku 1975 sa obchodoval pomerne stabilne
•    V roku 1976 sa začal trh sústreďovať na problémy Veľkej Británie spojené s prílišnou socializáciou ekonomiky za premiéra Jamesa Callaghana libra prepadla k úrovni $1,6
•    Fiškálne úspory a tvrdá ruka premiérky Tatcherovej pomohli libre k opätovnému posilneniu na začiatku 80. rokov, keď sa libra opäť obchodovala na úrovni $2,4
•     Recesia z roku 1981 a následné prudké posilnenie dolára prividelo v roku 1985 libru k $1,03
•    Po Plaza Accorde sa libra obchodovala v pásme $1,4-$2,0 a až v roku 2008 presiahla úroveň $2, avšak iba na krátko a po rozšírení finančnej krízy do celého sveta libra opäť oslabila k súčasným úrovniam

Soros a libra

Zaujímavou epizódou z histórie britskej libry boli špekulácie investorov na čele s Georgom Sorosom, ktorí zarobili na zlom nastavení monetárnej politiky krajiny. Politici chceli udržať libru na silnej úrovni 2,95 voči nemeckej marke pri vstupe do ERM, avšak 16. septembra boli donútení kapitulovať a libra oslabila na úroveň 2,2. Soros na tom zarobil viac ako 1 mld. dolárov.

Čo ovplyvňuje britskú libru

Londýn je sídlom financií a preto pri súčasnej finančnej kríze krajina ostáva aj napriek masívnej fiškálnej pomoci svojim  bankám stále v ohrození. Fiškálne deficity dopĺňa obchodnými deficitmi, čo neprispieva dlhodobej sile libry.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 04.10.10 19:24

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.