Body a pipy

Počet čítaní: 1343
Vytlač do PDF


Povedali sme si, že samotné meny ako aj menové páry majú svoje vlastné zápisy. K štandardným zápisom patrí aj vyjadrenie najmenších zmien pohybu ceny finančného inštrumentu. Historicky najmenšiu zmenu ceny inštrumentu nazývame pip alebo bod.  Ceny finančných inštrumentov preto kótujeme alebo udávame v pipoch.

Pre väčšinu hlavných menových párov platí, že najmenšia možná zmena pohybu bola 1/10000 alebo 0,0001, čiže napríklad pre EURUSD sa bežne kótuje cena na 4 desatinné miesta, napríklad 1,5431. Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť pipov pre všetky základné menové páry a krosy.

Situácia sa však mierne skomplikovala príchodom elektronického obchodovania. Elektronické obchodovanie výrazne zvýšilo likviditu a konkurenciu poskytovania cien marekt-makerami. Tí tak začali kótovať alebo udávať ceny dokonca v menších hodnotách ako je pip – vo frakciách pipu. Niektorí brokeri stále kótujú najmenšie cenové zmeny v pipoch, iní sa snažia zlepšovať svoje ceny a kótujú v desatinách pipu, čiže kótujú frakčne.

Preto sa môžeme napríklad pri EURUSD stretnúť  so štyrmi ako aj piatimi desatinnými miestami kótovania. Avšak dôležité je pamätať si, že najmenšia verbálne používaná jednotka EURUSD je jeden pip a vždy ďalej ju budeme považovať za najmenšiu možnú zmenu.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 28.12.09 14:49

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.