Ako vzniká cena

Počet čítaní: 1661
Vytlač do PDF


Ako náhle vieme, čo sú to bidy a offere, čo je market-maker a price-taker, tak môžeme prejsť k presnému mechanizmu ako vzniká cena. Budeme vychádzať z predchádzajúceho príkladu.

Momentálna trhová cena je 69,98/ 70,01 v objemoch 50 a 60 kontraktov. Na trh príde investičný fond, ktorý okamžite nakúpi na trhovej cene 70,01 v objeme 50 kontraktov. Tento fond tak zrealizoval nákup na najlepšej trhovej cene. Fond tak nezadával, žiadne bidy a ani offere ale ako price-taker využil pre svoj nákup najlepšiu možnú cenu. Takýmto spôsobom nakupuje veľká časť trhových subjektov. Tým, že fond nakúpil, tak MM predal 50 kontraktov a ostal krátky na cene 70,01. Celá transakcia vyzerá nasledovne:
Vidíme, že ako náhle fond nakúpil 50 kontraktov ropy, tak market-maker okamžite zvýšil svoju cenu a to tak, že posunul Bid z úrovne 69,99 rovno na 70,01. Podobne zvýšil svoj offer z úrovne 70,02 na 70,04.

Dôležité je tak uvedomiť si, že Bid je pre market-makera nákupnou objednávkou, avšak pre price-takera je to cena, na ktorej predáva. Podobne na offeri price-taker nakupuje, avšak market-maker na offeri predáva. Bežne teda pre nás platí, že predajné trhové objednávky vykonávame na cene Bid a nákupné trhové objednávky na cene Offer alebo Ask.

Nárast ceny na trhu tak výrazne závisí od trhových podmienok a to najmä od sily dopytu a ponuky. V prípade silného záujmu o nákup cena automaticky prudko rastie, pokiaľ na trhu neexistuje dostatok predajných objednávok. Ďalšia sekcia hovorí o najdôležitejších faktoroch pohybu ceny.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 24.12.09 13:17

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.