Výpočet zisku a straty v mene účtu

Počet čítaní: 1302
Vytlač do PDF


Predstavme si, že náš obchodný účet je vedený v EUR. Je to mena, v ktorej sú vyjadrené všetky tovary, ktoré nakupujeme a preto je pre vedenie nášho účtu najprirodzenejšia. Ak však obchodujeme menové krosy ako GBPJPY alebo EURHUF, tak zisky sú dosahované v jenoch alebo forintoch a tie musíme ešte raz prekonvertovať na menu nášho účtu.

Uveďme si príklad tohto výpočtu:

Predáme GBPJPY na úrovni 150,24 v objeme 10,000 GBP a po čase ho nakúpime na úrovni 150,75. Aká je naša strata? Zapíšme si transakciu do tabuľky:


Vidíme tak, že pokiaľ je náš účet vedený v v inej mene ako je dosiahnutý zisk/strata z obchodu, tak musíme prekonvertovať náš zisk/stratu do meny svojho účtu. V tomto prípade eura.

Pravidlá pri konverzií ziskov a strát


Táto konverzia však prebieha plne automaticky a my nemusíme robiť žiadny úkon, všetko za nás spraví broker. Niektorí brokeri túto konverziu jednej meny do meny účtu vykonajú automaticky hneď po skončení obchodu, iní brokeri počkajú do skončenia obchodného dňa. Medzibankovým štandardom je počkať do skončenia obchodného dňa, teda do 23:00.

Za danú transakciu si však niektorí brokeri môžu žiadať vyplatenie poplatku, povedzme na úrovni 0,5% z objemu zisku alebo straty. To je poplatok pre nás takmer zanedbateľný, avšak je prítomný. Tento poplatok si pripočítajú ku kurzu ktorým konverziu vykonávajú, v našom prípade EURJPY. Preto nás automaticky napadá otázka v akej mene si otvárať obchodný účet. O tom si povieme viac v jednej z ďalších kapitol.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 28.12.09 14:56

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.